Gniezno, Biskupin, Poznań

15 i 16 czerwca klasy IV, V i VI wybrały się na wycieczkę do Gniezna, Biskupina i Poznania, by poznać początki państwa polskiego.
W pierwszej stolicy Polski uczniowie poznali legendę o Lechu,
który w tym mieście założył pierwszą stolicę Polski. Poznali także historię św. Wojciecha zapisaną na zabytkowych Drzwiach Gnieźnieńskich
i podziwiali niezwykły relikwiarz z jego doczesnymi szczątkami,
który znajduje się w katedrze gnieźnieńskiej.
W Biskupinie młodzi turyści zobaczyli jak mieszkali i czym się zajmowali nasi przodkowie. W muzeum mieli okazję podziwiać ekspozycję zawierającą eksponaty z wykopalisk archeologicznych i dzięki panu przewodnikowi wzbogacili swoją wiedzę na temat życia ludzi w Biskupinie. Dowiedzieli się, że osada w Biskupinie wiąże się z kręgiem kulturowym kultury łużyckiej, trwającym od środkowej epoki brązu, od ok. XIV w. p.n.e.,
po wczesną epokę żelaza, czyli do ok. V w. p.n.e.
Drugiego dnia uczniowie prowadzili śledztwo, a szukając poznańskich koziołków, poznawali zabytki i historię Poznania. Mogli wcielić się
w postacie historyczne i dotknąć rekwizytów używanych
przez poznańskiego kata. Na koniec w Rogalowym Muzeum Poznania uczestniczyli w warsztatach, które uchyliły rąbka tajemnicy, jak powstaje wyśmienity przysmak w postaci rogala świętomarcińskiego. Poznali także ideę kupowania rogali świętomarcińskich, a jest nią dzielenie się
tym smakołykiem (a także każdym innym dobrem) z potrzebującymi.
Pełni wrażeń, cali i bezpieczni wszyscy wrócili do Szczańca.
Szkoda, że dobry czas mija tak szybko…

Żyjmy optymistycznie

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klasy drugiej realizowali program
pt. „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. Jest to program promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej. Głównym celem programu było rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie
w sytuacjach trudnych, wzmocnienie odporności na stres, kształtowanie optymistycznego, pozytywnego nastawiania do życia. Podczas zajęć realizowanych w ramach programu dzieci uczyły się także: budować poczucie własnej wartości i prawidłowej oceny na podstawie swoich potrzeb i uczuć, rozwijać kreatywność i kompetencje poznawcze, nawiązywać
i utrzymywać bliskie relacje z innymi osobami.

Program składał się z dziesięciu zagadnień:

  1. Apteczka skarbów – jak leczyć rany duszy?
  2. Optymizm – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
  3. Przyjaźń – okazuj miłość i przyjaźń!
  4. Kreatywność – ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
  5. Wytrwałość – nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
  6. Zdrowie fizyczne – dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
  7. Szczerość – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!
  8. Życzliwość – próbuj zrozumieć i wspierać innych!
  9. Wdzięczność – okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
  10. Marzenia – wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

Atrakcją i pomocą w realizacji programu były „apteczki pierwszej pomocy emocjonalnej”, które dzieci wykonały same i w których gromadziły różne „skarby” związane z tematyką zajęć. Zajęcia prowadziła wychowawczyni klasy drugiej, Beata Żelechowska.
Program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej był potrzebny,
by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale również by odzyskiwać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną. Optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu prowadzi do szczęśliwego
i satysfakcjonującego życia. Należy więc uczyć dzieci optymizmu,
wiary we własne siły i umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

 

 

Dzień Dziecka

2 oraz 6 czerwca 2023 r. dzieci z naszej Szkoły miały okazję wyjechać
na basen do Zielonej Góry, by tam świętować Międzynarodowy Dzień Dziecka. W ramach szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień
w Programie wychowawczo – profilaktycznym a także w założeniach, których podejmujemy się jako Szkoła Promująca Zdrowie, przewidziane zostały działania prewencyjne na rzecz rozpowszechniania zagrożeń powodowanych zażywaniem środków odurzających oraz alkoholu
przez młodzież. Proponując dzieciom i młodzieży wyjazd na basen, propagujemy zdrowy, sportowy styl życia oraz pokazujemy, że czas wolny można spędzić ciekawie z dala od komputera i smartfona.

Zabawy w wodzie dostarczyły dzieciom i młodzieży wielu miłych wrażeń. Oba wyjazdy (2 czerwca dla młodzieży z klas IV-VIII oraz 6 czerwca
dla dzieci z klas II-III) przebiegły w sposób bezpieczny, w miłej, przyjaznej atmosferze. Ale przygotowanie takiej atrakcji nie byłoby możliwe,
gdyby nie wsparcie finansowe firm działających na terenie Szczańca
i Gminy oraz bez wsparcia Rady Rodziców. Dlatego z całego serca dziękujemy wszystkim razem i każdemu z osobna za otwarte,
dobre serce i hojne ręce.

Dziękujemy:
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczańcu,
Panom Adrianowi Walkowiakowi i Markowi Walkowiakowi właścicielom firmy Waluś-Trans,
Państwu Małgorzacie i Rafałowi Chłopowcom właścicielom firmy Alltrans,
Panu Dariuszowi Jujeczko oraz Krzysztofowi Pawłowskiemu właścicielom firmy Żak Reklama,
Panom Andrzejowi Sarbinowskiemu i Bogdanowi Miecznikowskiemu właścicielom firmy AMS Elektronik s.c.
Panu Mariuszowi Filipowiczowi właścicielowi firmy Miko-Okna,
Panu Józefowi Wenclowi właścicielowi firmy Józef Wencel PHU,
Panu Wojciechowi Pertkowi właścicielowi firmy Perfekt -Dach.