Spotkanie z policjantami

W naszej szkole jednym z priorytetów jest dbanie o bezpieczeństwo
naszych uczniów oraz edukacja w tym zakresie. W ramach tej edukacji,
w dniu 20 września 2022 roku uczniowie klas I – IV uczestniczyli
w spotkaniu z policjantami z Komendy Powiatowej w Świebodzinie.
Głównym tematem spotkania było przypomnienie i utrwalenie przepisów ruchu pieszych, bezpieczeństwo w drodze do szkoły i poza szkołą
oraz prawidłowe zachowanie w różnych sytuacjach.
Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, odpowiadały na pytania, odgrywały scenki sytuacyjne oraz dzieliły się własnymi spostrzeżeniami
i doświadczeniami. Ponadto uczniowie każdej klasy zdawali indywidualnie praktyczny egzamin z prawidłowego poruszania się na przejściu
dla pieszych. Mamy nadzieję, że dzięki takim atrakcyjnym spotkaniom
nasi uczniowie będą zawsze bezpieczni, a policjant będzie kojarzył im się
z osobą, która dba o ich bezpieczeństwo i do której w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

Projekt ESA w naszej szkole

ESA, czyli Edukacyjna Sieć Antysmogowa, to projekt, który jest wspólnym działaniem na rzecz poprawy jakości powietrza. Coraz więcej szkół
i przedszkoli na terenie całej Polski zgłasza chęć uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Edukacja dzieci i dorosłych służy temu, abyśmy
jak najszybciej wszyscy mogli odetchnąć czystym powietrzem.
Niestety obecnie jest ono bardzo często zanieczyszczone. Stopniowo zaczyna wpływać negatywnie na nasze zdrowie. Długotrwałe przebywanie
w okolicy narażonej na smog to ryzyko wielu nawet bardzo poważnych chorób.
Wobec powagi sytuacji nasza szkoła zdecydowała dołączyć do projektu ESA. Na podwórku szkolnym został zamontowany czujnik jakości powietrza. Wyniki pomiarów pyłów PM10 i PM2,5 są na bieżąco aktualizowane- można je sprawdzić na wyświetlaczu zamontowanym na budynku szkoły.
Jest to informacja nie tylko dla nauczycieli czy uczniów, ale również
dla całej społeczności lokalnej. Każdy może na bieżąco obserwować,
w jakim stopniu problem zanieczyszczonego powietrza dotyczy naszej okolicy.
We wspólną sprawę angażujemy się wszyscy, zarówno nauczyciele
jak i uczniowie, ich rodzice oraz społeczność lokalna.

Razem możemy więcej!

Zobacz krótki film o projekcie ESA:
https://www.youtube.com/watch?v=0SOXeOOouJg&feature=youtu.be

 

 

WODA DLA KAŻDEGO UCZNIA

15 września 2022 r. o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu miała miejsce uroczystość otwarcia i uruchomienia poidełka z filtrowaną wodą.
Na uroczystość przybyli wójt Gminy Szczaniec – pan Krzysztof Neryng
oraz przewodniczący Rady Gminy – pan Daniel Sokołowski. Spotkanie poprowadziła Julia Zdanowicz – przewodnicząca Młodzieżowej Rady
Gminy Szczaniec – która w kilku zdaniach przedstawiła znaczenie wody
dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, a następnie poinformowała, że to Młodzieżowa Rada Gminy, w wyniku współpracy
z panem dyrektorem, postanowiła przeznaczyć fundusze na zakup filtra oraz akcesoriów niezbędnych do zainstalowania poidełka. Prowadząca wyraziła radość, że pomysł został zrealizowany i że od dziś wszyscy będą mogli korzystać do woli ze zdrowej, filtrowanej wody. Każdy uczeń będzie mógł nabierać jej tyle, ile potrzebuje do bidonu sygnowanego wizerunkiem Patronki szkoły.
Po przecięciu wstążki zaproszeni Goście zabrali głos. Pan Daniel Sokołowski podkreślił ważną rolę Młodzieżowej Rady Gminy i przypomniał pozostałe inwestycje, które dzięki działaniu młodych samorządowców zostały zrealizowane. Ponadto wyliczył korzyści, jakie płyną z zainstalowanego właśnie poidełka. Z kolei pan Krzysztof Neryng zapytał dzieci i młodzież, czy wolą usłyszeć zwyczajne przemówienie czy rymowankę. Uczniowie wybrali rymowankę. Okazała się ona piękną historią o Rusałce, która boleje nad tym, że ludzie nie oszczędzają wody. W tak wyjątkowy, a zarazem przystępny sposób Pan Wójt zachęcił uczniów do tego, aby byli eko,
by oszczędzali wodę i w ten sposób ratowali naszą planetę.
Na koniec przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy rozdali wychowawcom torby z bidonami dla każdego ucznia.

KONKURS LUPO 2022

    15 czerwca 2022 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Świebodzinie
odbył  się Konkurs LUPO 2022.  Przeznaczony był dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych z terenu powiatu Świebodzińskiego. Część pisemna  obejmowała tematykę bezpieczeństwa oraz przepisów w Ruchu Drogowym, Pierwszą Pomoc, Cyberzagrożenia i  cyberprzemoc. Było  to 30 pytań zamkniętych lub otwartych.
Część praktyczna  odbywała się przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną. Uczeń  miał do wykonania zadanie praktyczne z zakresu Pierwszej Pomocy. W  drodze losowania uczeń otrzymał zadanie do wykonania.
Ocenie  podlegało zarówno samo udzielenie pomocy, jak i wezwanie Pomocy,  zachowanie środków ostrożności, dokładność, czas i  skuteczność działania.
W konkursie wzięło udział 17 przedstawicieli szkół powiatu świebodzińskiego. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy V
Emilia Lubik, która otrzymała wyróżnienie za udzielenie Pierwszej Pomocy.
GRATULUJEMY
                                                                                                                                                                                                                                                                    (M.Cz)

Dbamy o zdrowie

W ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie, uczniowie kl.1 zaplanowali szereg zadań służących zachowaniu zdrowia. 28 lutego 2022r. zaprosili
do swojej klasy szkolną pielęgniarkę. Pani Zosia opowiedziała uczniom,
co należy robić, aby być zdrowym. Zwróciła uwagę najmłodszych
na znaczenie zdrowego odżywiania, higienę osobistą, picie białej, niegazowanej wody oraz rolę snu w prawidłowym rozwoju człowieka. Spotkanie dostarczyło dzieciom wielu cennych wiadomości.
Mając na uwadze zdrowy styl odżywiania, pierwszaki założyli w swojej klasie kącik ziołowy „Leki z domowej apteki”. Poznali naturalne sposoby wzmacniania odporności, wartości zdrowotne niektórych ziół, założyli hodowlę bazylii, pietruszki, szczypiorku, rzeżuchy. Przez cały, marcowy tydzień degustowali różne, ziołowe herbatki.
Podsumowaniem działań promujących zdrowie, była wycieczka do punktu aptecznego w Szczańcu. Pani aptekarka zapoznała dzieci z pracą farmaceuty, tłumaczyła, jakie leki można kupić bez recepty, zwróciła uwagę na bezpieczne zażywane leków pod opieką rodziców, odpowiadała
na wnikliwe pytania uczniów.