„Czytam z klasą lekturki spod chmurki” -II EDYCJA rok szkolny 2020/2021

CZYTAM Z KLASĄ „Lekturki spod chmurki” 
W roku szkolnym 2020-2021 klasy I, II i III biorą udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym, wspierającym rozwój czytelnictwa wśród uczniów
klas I-III „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” II edycja, ekologiczna.

Projekt edukacyjny jest realizowany w naszej szkole jako innowacja pedagogiczna.
Cele projektu :
– rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
– rozwijanie aktywności czytelniczej,
– doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
– zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
– integracja zespołu klasowego,
– współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
– wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym,
– rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.
Czas trwania projektu:
od 28 września 2020r. do 21 czerwca 2021r.
Przewodnik po projekcie
Projekt składa się z trzech MODUŁÓW:
I MODUŁ – jesienny – od 28.09.2020r. do 21.12.2020r.
MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW
II MODUŁ – zimowy – od 22.12.2020r. do 20.03.2021r.
MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU
III MODUŁ – wiosenny – od 21.03.2021r. do 21.06.2021r.
MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA

W każdym z modułów klasa wybiera jedną spośród zaproponowanych lektur, do której wykona zadania i zobowiązana jest do zrealizowania co najmniej czterech zadań z każdego modułu projektowego.
Lektury mogą być czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów bądź zaproszonych gości.
Po zrealizowaniu każdego modułu klasa otrzyma POTWIERDZENIE
jego realizacji.
W celu otrzymania CERTYFIKATU końcowego dla klasy oraz nauczyciela,
a także DYPLOMÓW dla uczniów, wymagane jest zrealizowanie WSZYSTKICH TRZECH MODUŁÓW.
Owocnego udziału w projekcie życzą wychowawczynie klas.

Potwierdzenia:

I MODUŁ:

Klasa 3:

Klasa 2:

Klasa 1:

 

II MODUŁ:

Klasa 1:

Klasa 2:

Klasa 3:

III MODUŁ:

Klasa 1:

Klasa 2:

Klasa 3: