Kadra Pedagogiczna

Rok szkolny 2021/2022

DYREKTOR
p.o. Jacek Melnyk

Edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Karcz
Urszula Kaczanowska
Beata Żelechowska

Język polski
Aldona Pokrywczyńska
Anna Szymańska

Język niemiecki
Sylwia de Roover

Język angielski
Marta Kaczmarek

Historia, EDB, WOS
Anna Białasik

Geografia, przyroda
Agnieszka Nowaczyk

Informatyka
Anna Marciniak
Anna Świątek
Jacek Melnyk

Technika
Małgorzata Czajkowska

Matematyka
Anna Marciniak
Katarzyna Pisarowska- Mielnik
Anna Świątek

Fizyka
Katarzyna Pisarowska- Mielnik

Chemia, biologia,wdż
Marzena Majda- Pokrywczyńska

Doradztwo zawodowe
Anna Białasik

Religia
ks. Stanisław Rębeliński

Muzyka
Daria Puciata

Plastyka
Jolanta Karcz

Wychowanie fizyczne
Małgorzata Czajkowska
Jacek Melnyk

Biblioteka
Sylwia de Roover

Świetlica
Anna Białasik
Marzena Majda- Pokrywczyńska
Sylwia de Roover
Agnieszka Nowaczyk