Kadra Pedagogiczna

Rok szkolny 2023/2024

DYREKTOR
Jacek Melnyk

Pedagog szkolny
Anna Świątek

Pedagog specjalny
Aleksandra Wijatowska

Edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Karcz
Aleksandra Wijatowska
Beata Żelechowska

Język polski
Aldona Pokrywczyńska
Anna Szymańska

Język niemiecki
Sylwia de Roover

Język angielski
Weronika Kortus
Bogdan Siemaszko

Historia, EDB, WOS, Doradztwo zawodowe
Anna Białasik

Geografia, przyroda
Agnieszka Nowaczyk

Informatyka
Anna Marciniak

               Technika
               Małgorzata Czajkowska

Matematyka
Anna Marciniak
Anna Świątek
Katarzyna Pisarowska- Mielnik

Fizyka
Katarzyna Pisarowska- Mielnik

               Chemia, biologia, wdż, plastyka
               Marzena Majda- Pokrywczyńska

Religia
ks. Marcin Balawander
Aldona Pokrywczyńska

Muzyka
ks. Marcin Balawander

Wychowanie fizyczne
Małgorzata Czajkowska
Jacek Melnyk

Biblioteka
Sylwia de Roover

Świetlica
Anna Białasik
Anna Marciniak
Marzena Majda- Pokrywczyńska