Rozkład jazdy autobusów PKS Świebodzin

Rozkład jazdy autobusów PKS Świebodzin

Dowóz do szkoły:
6:30 Świebodzin
6:43 Myszęcin
6:50 Nowe Karcze
6:55 Wilenko 1
6:57 Wilenko
6:59 Wilenko 2
7:05 Szczaniec SP
7:07 Szczaniec P
7:15 Opalewo
7:20 Dąbrówka Mała
7:26 Szczaniec P
7:29 Szczaniec SP

Odwozy ze szkoły:
I kurs:                                                     II kurs:
12:35 Szczaniec SP                            14:35 Szczaniec SP
12:38 Szczaniec P                              —- Szczaniec P
12:47 Opalewo                                    14:43 Opalewo
12:52 Dąbrówka Mała                      14:48 Dąbrówka Mała
13:02 Szczaniec P                               —- Szczaniec P
13:05 Szczaniec SP                             14:55 Szczaniec SP
13:08 Wilenko 2                                   14:58 Wilenko 2
13:11 Wilenko                                        15:00 Wilenko
13:14Wilenko 1                                     15:03 Wilenko 1
13:19 Nowe Karcze                             15:08 Nowe Karcze
13:24 Myszęcin                                    15:13 Myszęcin
13:38 Świebodzin                                15:28 Świebodzin

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022
1 września 2021r.

8:00 – Msza święta (kościół parafialny pw. Św. Anny w Szczańcu)
9:00 – Apel (podwórko II)
9:30 – Spotkanie uczniów klas II- VIII z wychowawcami:
* klasa II- gabinet 104
* klasa III- gabinet 105
* klasa IV- gabinet 5
* klasa V- gabinet 3
* klasa VI- gabinet 101
* klasa VIIa- gabinet 107
* klasa VIIb- gabinet 6
* klasa VIIIa- gabinet 106
* klasa VIIIb- gabinet 2
– Ślubowanie i pasowanie na ucznia szkoły dzieci z klasy I (świetlica szkolna)
10:00- zakończenie uroczystości (możliwość odbioru dzieci)
10:00 – 13:00- świetlica dla uczniów dojeżdżających

Odjazdy autobusów:
12:35 – Dąbrówka Mała
13:00- Myszęcin

W razie deszczowej pogody po Mszy świętej wszyscy udają się do swoich gabinetów, a uczniowie klasy I wraz z rodzicami do świetlicy szkolnej.

Na teren szkoły mogą wejść jedynie uczniowie i nauczyciele; wyjątek stanowią rodzice dzieci z klasy I (wejście do świetlicy szkolnej od strony
ul. Jana Kochanowskiego)

 

26 maja to święto wspaniałych, najukochańszych nam osób  –  Dzień Matki

Kochana Mamo!
Niech ten radosny dzień
na zawsze Twoje troski odsunie w cień.
Niech się śmieje do Ciebie świat,
blaskiem szczęśliwych i długich lat!

Uczniowie z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej zaprezentowali wiersze
i zaśpiewali piosenkę, w których wyrazili swoją miłość i wdzięczność
za matczyną dobroć i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie
i tak wspaniale wybacza.

 

Pasowanie na czytelnika

„Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji”

Maria Dąbrowska

24. maja 2021r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły zostali oficjalnie przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej.
Głównym celem uroczystości było zachęcenie uczniów do korzystania
z zasobów biblioteki i rozwijanie umiejętności czytania.
Zanim pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę usłyszeli wiersz
Hanny Łochockiej „Książka czeka”, zapoznali się z księgozbiorem
dla najmłodszych uczniów, poznali prośby książki – zasady, z których dowiedzieli się, jak należy dbać o książki i czego nie wolno robić, czytając książkę. Poza tym wykazali się dobrą znajomością bajek i wzorowo poradzili sobie z zagadkami.
Po takim wstępie dumnie powtórzyli słowa przysięgi, przyrzekając szanować książki, pilnie przestrzegać obowiązków czytelnika , umiejętnie korzystać z mądrości i rad zawartych w książkach.
Na pamiątkę otrzymali dyplom oraz książkę autorstwa Iwony Chmielewskiej „Pierwsze abecadło”, która jest antologią tekstów literackich dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Teksty te zostały napisane przez najwybitniejszych twórców dla dzieci, zarówno klasycznych,
jak i współczesnych.
Życzę Uczniom miłej lektury i zapraszam do odwiedzania biblioteki.

 

Sylwia de Roover
Biblioteka szkolna