Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca uczniowie klas I-III razem z przedszkolakami z Gminnego Przedszkola w Szczańcu pożegnali zimę i przywitali wiosnę.
Dzieci, barwnym korowodem, przemaszerowały ulicami Szczańca.
Ponadto, w tym dniu, uczniowie w klasach siali rzeżuchę, sadzili cebulę, przesadzali kwiaty, prowadzili obserwacje przyrodnicze.
Atrakcją dla uczniów było również wspólne układanie i kolorowanie dużych, wiosennych obrazków, które ozdobiły klasy i korytarz szkolny.
W pierwszym Dniu Wiosny, w szkole królował kolor żółto- zielony,
a na stopach różne, kolorowe skarpetki, jako nasz znak solidarności
z osobami z Zespołem Downa.
Pierwszy Dzień Wiosny upłynął w radosnej atmosferze,
a wiosna rozgości się już na dobre.

 

 

PRZEKAZANIE STRAŻAKOM NOWEGO WOZU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

15 marca mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu, jakim było poświęcenie i przekazanie strażakom nowego wozu ratowniczo-gaśniczego. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy, młode druhny
i druhowie ochotnicy z OSP Myszęcin oraz uczniowie z klas VI-VIII reprezentowali społeczność naszej szkoły podczas tej uroczystości.
W swoim wystąpieniu Julia Zdanowicz pogratulowała panom strażakom nowego sprzętu, podziękowała w naszym imieniu za pełną poświęcenia służbę, a także życzyła szczęśliwego powrotu z każdej akcji.

Niech św. Florian czuwa nad naszymi Strażakami!