POŻEGNANIE PANI HALINKI

1 września 2021r. po zakończeniu uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w świetlicy szkolnej odbyło się pożegnanie pani Haliny Gratki, która wraz
z zakończeniem ubiegłego roku szkolnego przeszła na zasłużoną emeryturę.
Spotkaliśmy się w kameralnym gronie, ale nie zabrakło nikogo
z pracowników obsługi, ani z kadry pedagogicznej, ponieważ
panią Halinkę wszyscy szanujemy i jesteśmy wdzięczni za serce,
jakie wkładała w swoją pracę.
Najpierw pan dyrektor skierował do naszej Emerytki słowa podziękowania
i okolicznościowe życzenia. Następnie odbyło się wręczenie upominku
i kwiatów, a później był czas na wspomnienia oraz miłe rozmowy
przy kawie i torcie, który wyrażał to, co czujemy: wdzięczność.
Mimo przejścia na emeryturę Pani Halinka na zawsze pozostanie członkiem naszej szkolnej rodziny.

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu

1 września 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej
w Szczańcu odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Obchody rozpoczęły się o godzinie 8.00 Mszą świętą, którą koncelebrowali ks. Stanisław Rębeliński – nowy katecheta oraz ks. Dawid Błażków – absolwent naszej szkoły. Następnie uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście zgromadzili się na boisku szkolnym, by wziąć udział w apelu.
O godzinie 9.00 poczet sztandarowy wprowadził sztandar na plac
i uroczyście odśpiewano „Mazurek Dąbrowskiego”. Dyrektor szkoły,
pan Jacek Melnyk, powitał wszystkich zgromadzonych, a w sposób szczególny przybyłych gości. Następnie zaprosił do mikrofonu
pana Daniela Sokołowskiego – przewodniczącego Rady Gminy,
który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na ważne, ale bolesne
dla każdego Polaka wydarzenia, które rozegrały się w 1939 roku.
Podkreślił, że nikt z nas nie powinien zapomnieć o tych kartach historii.
Pan dyrektor poprosił delegację uczniów oraz przewodniczącą Rady Rodziców – panią Magdalenę Nowacką i przewodniczącego Rady Gminy – pana Daniela Sokołowskiego, aby złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem poległych na frontach II wojny światowej.
W drugiej części uroczystości pan dyrektor powitał uczniów, którzy
po raz pierwszy przekroczyli progi szkoły oraz przedstawił kadrę pedagogiczną. Otwierając nowy rok szkolny, życzył uczniom
i nauczycielom, by rozwijali swoje talenty. Rodzicom przekazał,
aby odkrywali bogactwo swoich możliwości, wszystkim życzył,
by nie zrażali się porażkami, by osiągali sukcesy i czerpali z nich
radość oraz energię do podejmowania kolejnych przedsięwzięć.
Po zakończeniu apelu uczniowie klas od II do VIII udali się do gabinetów
na spotkanie z wychowawcami, a dzieci z klasy I wraz z rodzicami, wychowawczynią – panią Beatą Żelechowską oraz dyrekcją i zaproszonymi gośćmi przeszli do świetlicy szkolnej, gdzie miała miejsce uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu.

Rozkład jazdy autobusów PKS Świebodzin

Rozkład jazdy autobusów PKS Świebodzin

Dowóz do szkoły:
6:30 Świebodzin
6:43 Myszęcin
6:50 Nowe Karcze
6:55 Wilenko 1
6:57 Wilenko
6:59 Wilenko 2
7:05 Szczaniec SP
7:07 Szczaniec P
7:15 Opalewo
7:20 Dąbrówka Mała
7:26 Szczaniec P
7:29 Szczaniec SP

Odwozy ze szkoły:
I kurs:                                                     II kurs:
12:35 Szczaniec SP                            14:35 Szczaniec SP
12:38 Szczaniec P                              —- Szczaniec P
12:47 Opalewo                                    14:43 Opalewo
12:52 Dąbrówka Mała                      14:48 Dąbrówka Mała
13:02 Szczaniec P                               —- Szczaniec P
13:05 Szczaniec SP                             14:55 Szczaniec SP
13:08 Wilenko 2                                   14:58 Wilenko 2
13:11 Wilenko                                        15:00 Wilenko
13:14Wilenko 1                                     15:03 Wilenko 1
13:19 Nowe Karcze                             15:08 Nowe Karcze
13:24 Myszęcin                                    15:13 Myszęcin
13:38 Świebodzin                                15:28 Świebodzin

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022
1 września 2021r.

8:00 – Msza święta (kościół parafialny pw. Św. Anny w Szczańcu)
9:00 – Apel (podwórko II)
9:30 – Spotkanie uczniów klas II- VIII z wychowawcami:
* klasa II- gabinet 104
* klasa III- gabinet 105
* klasa IV- gabinet 5
* klasa V- gabinet 3
* klasa VI- gabinet 101
* klasa VIIa- gabinet 107
* klasa VIIb- gabinet 6
* klasa VIIIa- gabinet 106
* klasa VIIIb- gabinet 2
– Ślubowanie i pasowanie na ucznia szkoły dzieci z klasy I (świetlica szkolna)
10:00- zakończenie uroczystości (możliwość odbioru dzieci)
10:00 – 13:00- świetlica dla uczniów dojeżdżających

Odjazdy autobusów:
12:35 – Dąbrówka Mała
13:00- Myszęcin

W razie deszczowej pogody po Mszy świętej wszyscy udają się do swoich gabinetów, a uczniowie klasy I wraz z rodzicami do świetlicy szkolnej.

Na teren szkoły mogą wejść jedynie uczniowie i nauczyciele; wyjątek stanowią rodzice dzieci z klasy I (wejście do świetlicy szkolnej od strony
ul. Jana Kochanowskiego)