„Czytam z klasą lekturki spod chmurki” -III EDYCJA rok szkolny 2021/2022

CZYTAM Z KLASĄ „Lekturki spod chmurki” 
W roku szkolnym 2021-2022 klasy I, II i III biorą udział w międzynarodowym
projekcie edukacyjnym, wspierającym rozwój czytelnictwa wśród uczniów
klas I-III „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”  edycja III, Poznajemy zawody.

Cele projektu :
– rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
– rozwijanie aktywności czytelniczej,
– doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
– zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
– zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,
– wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia,
jak nie o mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie,
– integracja zespołu klasowego,
– współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,

Czas trwania projektu: 
od 1 października 2021r. do 31 maja 2022r.
Przewodnik po projekcie
Projekt składa się z trzech MODUŁÓW:
I MODUŁ – od 01.10.2021r. do 31.12.2021r.
PODRÓŻE MAŁE I DUŻE
II MODUŁ – od 01.01.2022r. do 31.03.2022r.
NAUKOWY ZAWRÓT GŁOWY
III MODUŁ – od 01.04.2022r. do 31.05.2022r.
NA RATUNEK

W każdym z modułów klasa wybiera jedną spośród zaproponowanych lektur, do której wykonuje zadania oraz realizuje co najmniej cztery zadania z każdego modułu projektowego.
Lektury mogą być czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów bądź zaproszonych gości.
Po zrealizowaniu każdego modułu klasa otrzyma POTWIERDZENIE
jego realizacji.
W celu otrzymania CERTYFIKATU końcowego dla klasy oraz nauczyciela,
a także DYPLOMÓW dla uczniów, wymagane jest zrealizowanie WSZYSTKICH TRZECH MODUŁÓW.
Owocnego udziału w projekcie życzą wychowawczynie klas.