Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego
Rok szkolny 2021/2022:

kl. 4- Bartosz Chłopowiec
kl. 5- Julia Górka
kl. 6- Oskar Grzechowiak
kl. 7a- Nikola Ikiert
kl. 7b- Michał Kryś
kl. 8a- Amelia Bejma
kl. 8b- Liwia Rządkowska