Rada Rodziców

ROK SZKOLNY  2022/2023

Przewodnicząca:
MARZENA PAULUβEN

Zastępca:
NATALIA GÓRCZYŃSKA

Skarbnik:
KINGA BOGDAN

Czł
onkinie:
MALWINA ŚWITAŁA
ANNA ZIELIŃSKA
AGNIESZKA ZNAMIROWSKA
AGNIESZKA HANSEL
MAREK PRZYBYSZ
AGNIESZKA KRYŚ