Rada Rodziców

ROK SZKOLNY  2021/2022

Przewodniczący:
PAWEŁ CZARNY

Zastępca:
ANNA ZIELIŃSKA

Sekretarz:
MALWINA ŚWITAŁA

Skarbnik:
NATALIA GÓRCZYŃSKA

Członkinie:
AGNIESZKA ZNAMIROWSKA
AGNIESZKA HANSEL
KINGA BOGDAN
CELINA CZARNOCKA
ANNA IWASZKIEWICZ