Uczniowie

Rok szkolny 2023/2024:

Klasa I -20 os.

Klasa II- 19 os.

Klasa III- 16 os.

Klasa IV- 25 os.

Klasa V-24 os.

Klasa VI- 23 os.

Klasa VII- 23 os.

Klasa VIII- 13 os.

 

Łącznie do naszej szkoły uczęszcza 163 uczniów.