Uczniowie

Rok szkolny 2021/2022:

Klasa I -15 os.

Klasa II- 23 os.

Klasa III- 23 os.

Klasa IV- 23 os.

Klasa Va-20 os.

Klasa VI- 15 os.

Klasa VIIa- 20 os.

Klasa VIIb- 19 os.

Klasa VIIIa- 22 os.

Klasa VIIIb- 22 os.

Łącznie do naszej szkoły uczęszcza 202 uczniów.