Uczniowie

Rok szkolny 2022/2023:

Klasa I -19 os.

Klasa II- 17 os.

Klasa III- 24 os.

Klasa IV- 24 os.

Klasa V-23 os.

Klasa VI- 22 os.

Klasa VII- 18 os.

Klasa VIIIa- 17 os.

Klasa VIIIb- 17 os.

Łącznie do naszej szkoły uczęszcza 181 uczniów.