II Międzynarodowa edycja VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie „Przerwa na czytanie”

W październiku 2021 r. Szkoła Podstawowa im. Emilii Szczanieckiej
w Szczańcu wraz z 1867 placówkami z Polski i świata brała udział
w czytaniu na przerwie.
NOWY REKORD został ustanowiony i wyniósł on 377 586 osób
czytających  na przerwie!
Cieszymy się, że wpisaliśmy się na stałe w historię tego wydarzenia.

Posiedzenie nowego składu Młodzieżowej Rady Gminy Szczaniec

16 grudnia odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowego składu Młodzieżowej Rady Gminy Szczaniec. Po uroczystym otwarciu
obrad młodzi radni otrzymali zaświadczenia potwierdzające fakt,
iż powierzono im tę zaszczytną funkcję.

Wśród wybranych ze Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej
w Szczańcu znaleźli się:

Oskar Grzechowiak  z klasy VI,

Tymoteusz Kondratowicz z klasy VIIa,

Julia Zdanowicz z klasy VIIa,

Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Smardzewie reprezentowali:

Mateusz Skrzypczak z klasy VII,

Paweł Wojtyna z klasy VII,

 Aleksander Babirecki z klasy VII,

Młodzi radni z obu szkół złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie
powołano komisję skrutacyjną, która przeprowadziła głosowanie
na przewodniczącego MRGS, a następnie wiceprzewodniczących.
Po przeliczeniu głosów komisja ogłosiła wyniki.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Szczaniec został Mateusz Skrzypczak, wiceprzewodniczącym – Tymoteusz Kondratowicz.

Nowej Młodzieżowej Radzie życzymy owocnej pracy.

Mikołajki

Wizyta Mikołaja to jeden z najbardziej wyczekiwanych dni w roku.
6 grudnia 2021r., najmłodsi uczniowie naszej szkoły, od samego rana nasłuchiwali dźwięku dzwonka Mikołaja. Wreszcie zjawił się długo oczekiwany gość, który został gorąco przyjęty i zaproszony
do poszczególnych klas. Dzieci z radością śpiewały Mikołajowi piosenki, zadawały wnikliwe pytania i obiecały, że będą grzeczne przez cały rok. Uczniowie nie zapomnieli o Mikołaju, który 6 grudnia obchodzi imieniny. Wspólnie zaśpiewali solenizantowi Sto lat, wręczyli piękne laurki i prezent.
Spotkanie z Mikołajem było wyjątkowe i magiczne.