Pożegnania nadszedł czas…

25 czerwca 2021r. – dzień pożegnania. Tego dnia skończył się kolejny rok szkolny. Po trudnym czasie, czasie pandemii i nauczania zdalnego, uczniowie pożegnali się ze swoimi nauczycielami, aby w końcu rozpocząć długo oczekiwane wakacje. Każda klasa żegnała się ze swoim wychowawcą w innej sali lekcyjnej. Natomiast klasa ósma zorganizowała uroczyste pożegnanie ze szkołą w świetlicy szkolnej. Na uroczystość zaproszono wójta Gminy Szczaniec, pana Krzysztofa Nerynga, dyrektora szkoły, pana Jacka Melnyka, grono pedagogiczne i pracowników obsługi, a także rodziców. Jednak najważniejsi byli uczniowie najstarszej klasy, którzy pod kierownictwem pani Anny Szymańskiej, przygotowali całą uroczystość.
Ten dzień był również ważny dla całej społeczności szkolnej, ponieważ najstarsi uczniowie: Anna Dec, Marianna Nowacka i Kevin Janikowski przekazali opiekę nad sztandarem młodszym kolegom. Sztandar szkoły
jest jednym z najważniejszych symboli szkoły, a pełnienie funkcji chorążego i osób asystujących jest jedną z najbardziej zaszczytnych funkcji w karierze uczniowskiej. Nowy skład pocztu tworzą: Szymon Górka– chorąży, Małgorzata Wróblewicz i Kornelia Jędrasiak – asysta. Gratulujemy!
W następnej części uroczystości uczniowie klasy ósmej żegnali się
ze swoimi nauczycielami. Przedstawicielka klasy– Marianna Nowacka
w pierwszych słowach podziękowała, pani Urszuli Kaczanowskiej,
która wprowadzała ich w tajniki uczniowskiego życia i uczyła podstaw. Słowa podziękowania były również skierowane w stronę nauczycieli, pracowników obsługi i rodziców. Szczególne miejsce w przemówieniu Marianny zajęło gorące podziękowania dla wychowawcy klasy, pana Jacka Melnyka. „Mamy nadzieję, że będzie Pan wspominał nas z uśmiechem
na twarzy, a w Pańskiej pamięci zostaną tylko te radosne i dobre chwile spędzone z nami.” – tymi słowami Marianka kończyła swoje przemówienie. Następnie uczniowie klasy ósmej w krótkim, humorystycznym skeczu przedstawili siebie samych:
„Jak widać i słychać
w naszej klasie jest indywidualności wiele,
Każdy z nas jest inny,
raz dorosły, raz dziecinny.
Jednak mam wielka nadzieję,
Że zapamiętają nas nauczyciele.” – kończyła Kinga Kurek. Na zakończenie piękną piosenkę „Mamma mia” zaśpiewała Joanna Hansel.
Następnie głos zabrał dyrektor szkoły i jednocześnie wychowawca
klasy VIII, pan Jacek Melnyk, który podziękowania w pierwszej kolejności popłynęły do jego wychowanków. „Pamiętajcie, każdy z Was jest niepowtarzalnym, wartościowym młodym człowiekiem o nieograniczonych możliwościach! – mówił. Dyrektor szkoły słowa wdzięczności kierował również w stronę rodziców, grona pedagogicznego i pracowników obsługi. Szczególne słowa podziękowania za owocną współpracę skierował także
do pana Krzysztofa Nerynga.
Kolejnym punktem uroczystości było przemówienie wójta Gminy Szczaniec, pana Krzysztofa Nerynga, który w szczególny sposób uhonorował uczennicę Annę Dec za najwyższą średnią ocen, wręczając osobiście ufundowany długopis firmy Parker i zestaw książek.
W następnej kolejności głos zabrała pani Magdalena Nowacka, przedstawicielka rodziców, która w pięknych słowach podziękowała wychowawcy i nauczycielom za trud włożony w wychowanie dzieci.
Po przemówieniach nadszedł czas na rozdanie świadectw. Jako pierwsi wystąpili uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Świadectwo z wyróżnieniem, nagrody książkowe i stypendium wójta Gminy Szczaniec otrzymały: Anna Dec, Kinga Kurek, Marianna Nowacka
oraz Martyna Wolska. Rodzicom wyżej wymienionych uczennic listy gratulacyjne wręczył dyrektor szkoły. Następnie pan dyrektor wręczył świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i dyplomu absolwenta pozostałym uczniom.
Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, na który zaprosili wszystkich zebranych rodzice uczniów klasy ósmej. I właśnie takim miłym
i przepysznym akcentem rozpoczęliśmy WAKACJE!

 

Anna Szymańska

Wspominamy projekt czytelniczy „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas I-III realizowali projekt czytelniczy „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”- edycja II ekologiczna. Projekt był realizowany w naszej szkole,  jako innowacja pedagogiczna. Uczniowie wykonywali zadania z trzech modułów, które powiązane były
z daną porą roku oraz wybraną lekturą.  Przewodnią postacią projektu była chmurka Tosia, która zachęcała uczniów do realizacji zdań oraz ukazywała problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska i zachęcała dzieci
do rozwiązywania ważnych problemów natury ekologicznej. Wszystkie działania były spójne z czytaną lekturą. Podsumowaniem pracy z książką było uzupełnianie zadań w lekturniku oraz wykonywanie zadań ekologicznych. Uczniowie chętnie brali udział w zorganizowanych
w ramach projektu działaniach, takich  jak: Dzień Drzewa, Zimowe Eko– kreacje, przeprowadzanie doświadczeń, czy Piknik Czytelniczy.
Projekt dał uczniom wiele radości, zintegrował zespoły klasowe, poszerzył wiedzę i umiejętności. Poprzez czytanie lektur, uczniowie włączyli się
w aktywną działalność edukacyjną, a poznanie ważnych problemów ekologicznych, przyczyni się do wzmocnienia ich więzi ze środowiskiem przyrodniczym i rozwinie poczucie odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. To była wspaniała przygoda.

 

Koordynator projektu
Beata Żelechowska

Piknik edukacyjny „Czytanie na śniadanie”

18 czerwca br. uczniowie klasy IV wraz ze swoją wychowawczynią,
panią Aldoną Pokrywczyńską wybrali się do szczanieckiego parku
na piknik edukacyjny pod nazwą „Czytanie na śniadanie”.

Jak to na pikniku bywa, był czas na zdrowe i pożywne śniadanie z owocami
i warzywami, a także różnymi słodkimi przekąskami. Ale celem głównym wyprawy było czytanie na śniadanie i cel ten został zrealizowany. Posiliwszy się nieco, uczniowie wysłuchali fragmentu książki Jadwigi Korczakowskiej „Spotkanie nad morzem”. Miejmy nadzieję,
że przynajmniej niektórzy sięgną po tę lekturę podczas wakacji.

Potem była chwila na relaks, rozmowy, słuchanie ptasich śpiewów, oglądanie nieba i podpatrywanie przyrody przez lornetkę.

Wracając do szkoły, w lokalnym sklepie czwartoklasiści zakupili lody
dla ochłody. Wszyscy w dobrych humorach wrócili na dalsze lekcje.
Szkoda, że tylko czasem organizowane są takie lekcje języka polskiego.

Konkursy przedmiotowe w klasach I – III

W maju i w czerwcu w klasach I – III odbyły się konkursy przedmiotowe: ortograficzny, matematyczny i kaligraficzny. Uczniowie wykazali się znajomością zasad poprawnego pisania, zgłębiali tajniki logicznego myślenia oraz popisali się pięknym, wzorcowym pismem.
Wszyscy uczestnicy konkursów zaprezentowali wysoki poziom posiadanych wiadomości i umiejętności.
Organizatorami konkursu były nauczycielki z klas I – III:
– Urszula Kaczanowska – „Mistrz pięknego pisania”
– Beata Żelechowska – konkurs ortograficzny
– Jolanta Karcz – konkurs matematyczny

Oto wyniki konkursu:
„Mistrz pięknego pisania”:
klasa I:
– Kinga Michalak
– Amelia Chmielowiec
klasa II:
– Olimpia Kryś
– Maria Obara
klasa III:
– Michalina Filipowicz
– Paulina Osińska

Konkurs ortograficzny:
klasa II:
– I miejsce – Maciej Zieliński”
– II miejsce – Olimpia Kryś
– Bartosz Ambroży
Klasa III:
– Paulina Osińska
– Zuzanna Weryńska
– Michalina Filipowicz

Konkurs matematyczny:
Klasa II:
– I miejsce – Maciej Zieliński
– II miejsce – Olimpia Kryś
– III miejsce – Bartosz Ambroży i Alan Bodzioch
Klasa III:
– I miejsce – Maciej Wysota
– II miejsce – Kornel Filipowicz
– III miejsce – Julian Wencel

Wszystkim uczestnikom dziękujemy! Zwycięzcom gratulujemy!