Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego
Rok szkolny 2022/2023:

kl. 4- Bartosz Ambroży
kl. 5- Aniela Wróblewska
kl. 6- Julia Górka
kl. 7- Bartosz Michalak
kl. 8a- Nikola Ikiert
kl. 8b- Zofia Obara