Krok w przyszłość

Uczniowie Gimnazjum Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej
w Szczańcu skrupulatnie przygotowują się do właściwego zaplanowania swojej drogi edukacyjno-zawodowej. Oprócz zajęć i warsztatów uczących ich rozpoznawania swoich predyspozycji zawodowych, spotykają się
z doradcami zawodowymi Mobilnego Centrum Planowania Kariery Zawodowej z Zielonej Góry a także z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych oraz z dyrektorem Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości ze Świebodzina. Dodatkowo odwiedzają zakłady pracy, po to, aby poznać ich ciągi produkcyjne a także wymagania stawiane pracownikom na poszczególnych stanowiskach pracy.
Dnia 19 lutego 2019 r . odwiedzili dwa zakłady o bardzo różnym charakterze produkcji: Zakład Mięsny Zyguła w Zbąszynku oraz zakład BESTEM w Dąbrówce Wielkopolskiej. Pierwszy z nich to rodzinna firma
o nowoczesnej technologii produkcji wędlin i przetwarzająca mięso wieprzowe, wołowe i drobiowe. Druga to zautomatyzowany zakład produkujący wypełnienia papierów typu plaster miodu oraz płyty
i palety a także kątowniki papierowe.
Krystyna Piątek

 

Wycieczka do Mniszek klasy 7

2 października klasa 7 wraz z panią Krystyną Piątek, panią Anną Białasik oraz z wychowawcą Anną Świątek, uczestniczyła w wycieczce do Mniszek. Wycieczka odbyła się w ramach zajęć doradztwa zawodowego. Uczniowie mogli poznać ginące zawody i doświadczyć trudów pracy w dawnych czasach. Na zajęciach z garncarstwa każdy własnoręcznie wykonał gliniany dzbanuszek. Wycieczka była bardzo udana i pouczająca. Każdy znalazł coś ciekawego dla siebie.

Poznajemy ginące zawody Wyprawa do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach. 

Wiedza o zawodach to początek myślenia o przyszłości. Uczniowie klasy siódmej Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu już niedługo będą podejmować ważne decyzje dotyczące właściwego zaplanowania swojej drogi zawodowej. Początkiem tego planu była wyprawa do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, która odbyła się 9 marca 2018r. W zabytkowych budynkach folwarcznych urządzono warsztaty ginących zawodów, takich jak kowal, bednarz, szewc, pszczelarz (bartnik). Ponadto zorganizowano wystawę sprzętów służących praczce, urządzenia do prasowania i maglowania oraz odtworzono wnętrze dawnego składu kolonialnego, starej szkoły, a także wnętrze kuchni z ekspozycją różnych narzędzi gospodarstwa domowego. Młodzież w jednej chwili mogła spróbować swoich sił w różnych zawodach- Michał był kowalem, Roksana bartnikiem, Tomek szewcem, Mikołaj stolarzem, a Cyprian bednarzem. Natomiast każdy uczeń miał możliwość wzięcia udziału w warsztatach garncarskich, podczas których ulepił swój własny wazonik na ołówki, długopisy lub kwiaty. Klasa szkolna sprzed pięćdziesięciu lat wywarła na młodzież ogromne wrażenie. Drewniane ławki połączone z pulpitami, w których znajdowały się otwory na kałamarze, elementarz Falskiego, drewniane piórniki wprost jak z książki o Plastusiu, a szczególnie szkolna dyscyplinka pana nauczyciela była dla młodych ludzi czymś wręcz egzotycznym. Podczas wyprawy do Mniszek nie zabrakło poczęstunku przygotowanego przez pracowników ośrodka oraz smacznego placka drożdżowego, który upiekła wychowawczyni klasy- pani Aldona Pokrywczyńska.
Wycieczka mogła się odbyć dzięki wsparciu finansowemu rodziców uczniów klasy VII oraz GKRPA w Szczańcu, która pomogła w części sfinansować przejazd uczniów do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach.

Krystyna Piątek- pedagog szkolny

Wycieczka zawodoznawcza

W dniu 09.02.2018 roku uczniowie trzeciej klasy gimnazjum mieli możliwość wzięcia udziału w wycieczce zawodoznawczej. Wraz z opiekunkami K. Piątek oraz A. Białasik odwiedzili firmę Zyguła, która od lat zajmuje się produkcją wyrobów mięsnych. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość nie tylko usłyszeć o etapach rozwoju zakładu,
ale również dowiedzieć się wymaganiach stawianych kandydatom do pracy
na poszczególnych stanowiskach, o możliwościach podjęcia tam w przyszłości zatrudnienia. Uczestnicy wycieczki zostali oprowadzeni po poszczególnych działach, gdzie można było zobaczyć jak od początku do końca powstaje produkt.
Kolejnym etapem wyjazdu była firma BESTEM w Dąbrówce Wlkp., która jest znaczącym producentem opakowań wykorzystujących technologię plastra miodu. Dyrektor operacyjny zakładu pan Adam Huchwajda przedstawił gimnazjalistom etapy powstawania firmy, działania marketingowe podejmowane w ramach jej rozwoju, oprowadził grupę po halach produkcyjnych, zaprezentował gotowy produkt.
Nie na darmo mówi się iż: ”Podróże kształcą”. Wyjazd był niezwykle udany
i zachęca do podejmowania nowych wyzwań.

Anna Białasik

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Gimnazjum w Szczańcu

Uczniowie  trzeciej klasy  gimnazjum w Szczańcu już za kilka miesięcy będą  podejmować  jedną z ważniejszych  decyzji  dotyczących  przyszłości- a mianowicie  będą wybierać szkołę ponadgimnazjalną. To pierwszy etap ich życia  zawodowego.  Czy jest to łatwa  decyzja?  Aby dokonać właściwego wyboru i  uruchomić myślenie
o przeszłości  już w klasie  drugiej  wzięli udział w wielu  zajęciach i warsztatach edukacyjnych przygotowujących ich  do  dobrego  poznania  samego siebie
a tym samym  do  podejmowania  właściwych decyzji  dla własnego rozwoju.
W klasie  trzeciej zajęcia  są kontynuowane.  Dnia 25.09.2017r. młodzież uczestniczyła w zajęciach, które poprowadził  doradca zawodowy  z Mobilnego Centrum  Informacji  Zawodowej z Zielonej Góry.  Tematem warsztatów było: „Działanie grupowe a role społeczne  i zawodowe.” Spotkanie miało na celu: przybliżenie uczniom istoty działania  grupowego, zobrazowanie roli działania  grupowego w procesie powstawania przedmiotu,  połączenie ról zawodowych i społecznych jako przejaw działania  grupowego, wpływ pozytywnego nastawienia na  pracę w grupie, rozbudzanie  świadomości zawodowej i społecznej.  Uczniowie  wykonali szereg ćwiczeń, dyskutowali.   Zrozumieli, że aby mógł powstać jakikolwiek przedmiot potrzeba  wielu  ludzi  współpracujących ze sobą. Przekonali się , że aby zespół  mógł efektywnie pracować  potrzebne  jest wsparcie i wzajemny  szacunek, zaangażowanie   członków  grupy i dobra motywacja do działania.  Zdobytą wiedzę i umiejętności   zamierzają wykorzystać   także  w codziennym życiu.

Krystyna Piątek