Kadra Pedagogiczna

Rok szkolny 2022/2023

DYREKTOR
p.o. Jacek Melnyk

Pedagog szkolny
Aleksandra Wijatowska

Edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Karcz
Urszula Kaczanowska
Beata Żelechowska

Język polski
Aldona Pokrywczyńska
Anna Szymańska

Język niemiecki
Sylwia de Roover

Język angielski
Marta Kaczmarek

Historia, EDB, WOS
Anna Białasik

Geografia, przyroda
Agnieszka Nowaczyk

Informatyka
Anna Marciniak

               Technika
               Małgorzata Czajkowska

Matematyka
Anna Marciniak
Anna Świątek
Katarzyna Pisarowska- Mielnik

Fizyka
Katarzyna Walczak
Katarzyna Pisarowska- Mielnik

               Chemia, biologia, wdż
               Marzena Majda- Pokrywczyńska

Doradztwo zawodowe
Anna Białasik

Religia
ks. Marcin Balawander
Aldona Pokrywczyńska

Muzyka
Daria Puciata

Plastyka
Jolanta Karcz

Wychowanie fizyczne
Małgorzata Czajkowska
Jacek Melnyk

Biblioteka
Sylwia de Roover

Świetlica
Agnieszka Nowaczyk
Marzena Majda- Pokrywczyńska
Sylwia de Roover