Kadra Pedagogiczna

DYREKTOR
Anna Marciniak

Pedagog szkolny
Anna Mikułko

Edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Karcz
Urszula Kaczanowska
Beata Żelechowska

Język polski
Aldona Pokrywczyńska
Anna Szymańska

Język niemiecki
Sylwia de Roover

Język angielski
Marta Kaczmarek

Historia, EDB, WOS
Anna Białasik

Geografia
Agnieszka Nowaczyk

Informatyka
Anna Marciniak
Anna Świątek
Jacek Melnyk

Zajęcia techniczne
Małgorzata Czajkowska

Matematyka
Anna Marciniak
Katarzyna Pisarowska- Mielnik
Anna Świątek

Fizyka
Katarzyna Pisarowska- Mielnik

Chemia, biologia
Marzena Majda- Pokrywczyńska

WDŻ
Marzena Majda- Pokrywczyńska

Doradztwo zawodowe
Anna Białasik

Religia
Dariusz Siek

Muzyka
Estera  Kabat-Kaczmarek

Plastyka
Jolanta Karcz

Wychowanie fizyczne
Małgorzata Czajkowska
Jacek Melnyk

Biblioteka
Sylwia de Roover

Świetlica
Anna Białasik
Małgorzata Czajkowska
Agnieszka Nowaczyk
Jacek Melnyk