26 maja to święto wspaniałych, najukochańszych nam osób  –  Dzień Matki

Kochana Mamo!
Niech ten radosny dzień
na zawsze Twoje troski odsunie w cień.
Niech się śmieje do Ciebie świat,
blaskiem szczęśliwych i długich lat!

Uczniowie z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej zaprezentowali wiersze
i zaśpiewali piosenkę, w których wyrazili swoją miłość i wdzięczność
za matczyną dobroć i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie
i tak wspaniale wybacza.

 

Pasowanie na czytelnika

„Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji”

Maria Dąbrowska

24. maja 2021r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły zostali oficjalnie przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej.
Głównym celem uroczystości było zachęcenie uczniów do korzystania
z zasobów biblioteki i rozwijanie umiejętności czytania.
Zanim pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę usłyszeli wiersz
Hanny Łochockiej „Książka czeka”, zapoznali się z księgozbiorem
dla najmłodszych uczniów, poznali prośby książki – zasady, z których dowiedzieli się, jak należy dbać o książki i czego nie wolno robić, czytając książkę. Poza tym wykazali się dobrą znajomością bajek i wzorowo poradzili sobie z zagadkami.
Po takim wstępie dumnie powtórzyli słowa przysięgi, przyrzekając szanować książki, pilnie przestrzegać obowiązków czytelnika , umiejętnie korzystać z mądrości i rad zawartych w książkach.
Na pamiątkę otrzymali dyplom oraz książkę autorstwa Iwony Chmielewskiej „Pierwsze abecadło”, która jest antologią tekstów literackich dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Teksty te zostały napisane przez najwybitniejszych twórców dla dzieci, zarówno klasycznych,
jak i współczesnych.
Życzę Uczniom miłej lektury i zapraszam do odwiedzania biblioteki.

 

Sylwia de Roover
Biblioteka szkolna

Dzień Patronki 2021

21 maja 2021 r. cała społeczność szkolna przybyła na zajęcia w strojach galowych, by w ten sposób uczcić święto, jakim jest Dzień Patrona Szkoły.

Na godzinach wychowawczych uczniowie po raz kolejny przyjrzeli się życiu i działalności naszej patronki – Emilii Sczanieckiej.  Obejrzeli prezentacje multimedialne przygotowane przez szóstoklasistów uczęszczających
na zajęcia kółka teatralnego i zapoznali się z kalendarium życia zamieszczonym na gazetce szkolnej.

Uczniowie klas I-III odwiedzili Regionalną Izbę Pamięci im. Rodu Sczanieckich. A ósmoklasiści oraz przedstawiciele obu klas siódmych
wraz z panem Jackiem Melnykiem i panią Aldoną Pokrywczyńską
udali się na plac przed budynkiem Urzędu Gminy, gdzie znajduje się ławeczka poświęcona Emilii Sczanieckiej, by na ręce Patronki złożyć bukiet biało-czerwonych kwiatów. Naszej szkolnej delegacji towarzyszył wójt Gminy Szczaniec – pan Krzysztof Neryng.

Na początku pan Melnyk przywitał wszystkich i przypomniał, z jakiej okazji znaleźliśmy się w tym miejscu. Po złożeniu kwiatów pan wójt w kilku słowach wspomniał szlachetną postać Patronki, zwracając uwagę
na jej działalność społeczną i zaangażowanie w wyzwolenie naszej Ojczyzny ze szponów zaborców. Zwrócił się do młodzieży z apelem, by brali przykład z Emilii Szczanieckiej, by to, co robią, robili dobrze.

Po tej krótkiej uroczystości wszyscy wrócili do swoich zajęć pełni nadziei,
że za rok cała społeczność szkolna będzie mogła wziąć udział
w Dniu Patrona Szkoły.

 

SZAFKI UCZNIOWSKIE

18 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Smardzewie odbyły się małe uroczystości otwarcia szafek uczniowskich.
W Szczańcu w uroczystości udział wzięli: p.o. dyrektora szkoły – pan Jacek Melnyk, przewodniczący Rady Gminy Szczaniec – pan Daniel Sokołowski, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, a także delegacja Młodzieżowej Rady Gminy Szczaniec.
W Smardzewie: dyrektor szkoły – pani Danuta Helińska, wójt Gminy Szczaniec – pan Krzysztof Neryng, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz delegacja Młodzieżowej Rady Gminy Szczaniec.
Młodzieżowa Rada Gminy Szczaniec od 2020 roku dysponuje swoim budżetem.
Na początku bieżącego roku szkolnego młodzi radni wystąpili do firmy Seco/Warwick w Świebodzinie z prośbą o wykonanie pojemników
w kształcie serc przeznaczonych do zbierania plastikowych nakrętek.
Szkoła w Smardzewie wciąż oczekuje na realizację prośby, natomiast szkoła w Szczańcu otrzymała taki kosz-serce w prezencie. W związku
z tym znajdujące się w budżecie pieniądze, które radni otrzymali od wójta Gminy Szczaniec – pana Krzysztofa Nerynga, postanowili przeznaczyć
na zakup szafek szkolnych dla uczniów starszych klas szkół znajdujących się na terenie gminy.
I właśnie we wtorek 18 maja, kiedy po długiej przerwie wróciliśmy
do szkoły, w obu szkołach zostały zorganizowane małe uroczystości.
W każdej z palcówek na ręce Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego przedstawiciel MRGS przekazał klucze do szafek. Jesteśmy pełni nadziei,
że uczniowie będą o nie dbali i dobrze je wykorzystają.