ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Zgodnie z komunikatem MEN w sprawie zakończenia roku szkolnego 2019/2020 i rozdania świadectw zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
w szkołach i placówkach oświatowych kończą się w tym roku szkolnym
w piątek, 26 czerwca 2020 r.
Ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii
i związane z tym ograniczenia, szkoły nie będą mogły zorganizować tradycyjnych, uroczystych akademii dla całej społeczności szkolnej. Świadectwa mogą być wydane uczniom indywidualnie lub w małych grupach, w ustalonych terminach, na świeżym powietrzu. Dyrektor szkoły ustala sposób odbioru świadectw. Kluczowe jest oczywiście bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli.

Kierując się powyższymi wytycznymi MEN, ustalono, iż w Szkole Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu zakończenie roku szkolnego będzie przebiegało wg następującego harmonogramu:

9.00 – 9.45 na podwórku II – wręczenie świadectw i pożegnanie
uczniów klasy VIII

Następnie:

– na podwórku I:
10.00 – 10.15 – klasa I
10.20 – 10.35 – klasa II
10.40 – 10.55 – klasa III
11.00 – 11.15 – klasa IV

– na podwórku II:
10.00 – 10.15 – klasa Va
10.20 – 10.35 – klasa Vb
10.40 – 10.55 – klasa VIa
11.00 – 11.15 – klasa VIb
11.20 – 11.35 – klasa VII

Prosimy o przestrzeganie następujących zasad:
1) uczniów obowiązuje strój galowy,
2) na podwórko szkolne wchodzą tylko uczniowie (rodzice oczekują poza terenem szkoły),
3) każdy uczeń wyposażony jest w rękawiczki jednorazowe oraz maseczkę,
4) uczniowie poszczególnych klas pojawiają się w okolicach szkoły
w wyznaczonych godzinach i wchodzą na wskazane podwórko szkolne
tylko za zgodą wychowawcy lub innego nauczyciela,
5) po wejściu na podwórko szkolne uczniowie danej klasy (I-VII) ustawiają się jeden za drugim według numerów w dzienniku z zachowaniem dwumetrowych odstępów, każdy uczeń kieruje się do stolika, przy którym siedzi wychowawca, odbiera świadectwo lub świadectwo i nagrody, podpisuje listę odbioru dokumentu i opuszcza podwórko szkolne,
6) po wejściu na podwórko szkolne uczniowie klasy VIII ustawiają się
na chodniku dookoła placu na wyznaczonych miejscach w bezpiecznych odległościach i uczestniczą w uroczystości pożegnania i wręczenia świadectw ukończenia szkoły,
7) dojazd na uroczystość rodzice organizują we własnym zakresie.

Mamy nadzieję, że dzięki dostosowaniu się do powyższych procedur, zakończenie roku szkolnego w naszej szkole przebiegnie sprawnie
i przede wszystkim bezpiecznie!

Anna Marciniak
dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu

 

Dbamy o bezpieczeństwo

Możliwość stopniowego uruchamiania placówek oświatowych wiąże się
z koniecznością stosowania nowych wytycznych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom. W związku z tym Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia podjęli decyzję o wsparciu szkół i placówek edukacyjnych w zakresie dodatkowych środków ochrony
przed rozprzestrzenianiem się i możliwością zakażenia się koronawirusem. Mając na uwadze obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły, podjęto działania zapewniające otwieranym placówkom oświatowym dostarczenie środków do dezynfekcji wraz z automatycznym dyspenserem.
Nasza szkoła złożyła wniosek i właśnie otrzymaliśmy bezdotykowy dozownik płynu do dezynfekcji.
Z pewnością przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie placówki.

1 CZERWCA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA

Zawsze jest to dzień pełen atrakcji i niespodzianek,
dobrych życzeń i prezentów.
W tym roku świętujemy go inaczej, bez festynu,
wspólnych zabaw i rozrywek.
Jednak zapewniamy o naszej pamięci i przesyłamy
Wam najszczersze i najpiękniejsze życzenia.
Życzymy Wam, aby każdego dnia spotkało Was coś zaskakującego.
Pamiętajcie, że nie tylko wielkie sprawy mogą wywołać zdumienie
i zachwyt. Często wystarczą małe, powszednie rzeczy i wydarzenia:
uśmiech bliskiej osoby, poranna rosa w ogrodzie, promień słońca łaskoczący w nos, śpiew skowronka nad polami. Tych małych,
codziennych odkryć serdecznie Wam życzymy.
Bądźcie wytrwali w nauce, osiągajcie sukcesy, nie bójcie się marzyć.
Niech nigdy nie opuszcza Was odwaga, nawet wówczas, gdy przyjdzie porzucić swoje bezpieczne pozycje.
Niech nie zabraknie Wam wiary. Wraz ze zdobywaną wiedzą przybywa nowa porcja pytań, potrzeba więc głębokiej wiary, by nie zwątpić pod naporem niepewności.
Potrzeba też mocnych korzeni, które czerpią ze źródeł wiary, by wiatr
nie strącił rodzących się dopiero owoców. Pamiętajcie, że osiągniecie konkretną wiedzę, gdy jej część powierzycie zaufaniu.
Żyjcie w zgodzie z sobą i swoim systemem wartości. To wielkie szczęście być zadowolonym z tego, kim się jest.
Bądźcie szczęśliwi!

Wasi nauczyciele i wychowawcy
z panią dyrektor Anną Marciniak na czele

 

Konkurs plastyczny „Mama i ja”- rozstrzygnięcie

Mama- często brakuje nam słów, aby opisać kim Ona dla nas jest i co do Niej czujemy. Swoje uczucia możemy również wyrazić za pomocą plastyki.
W odpowiedzi na ogłoszony w klasach I-III konkurs plastyczny pt.
„Mama i ja” napłynęło dwadzieścia sześć prac. Prace były staranne
i pomysłowe. Dziękujemy bardzo wszystkim dzieciom za udział
w konkursie, a mamom gratulujemy zdolnych pociech.

Oto wyróżnione prace:

Klasa 1: Zofia Kłosiak, Bartosz Ambroży, Olimpia Kryś, Maciej Zieliński

Klasa 2: Nikola Szczuka, Michalina Filipowicz, Kornel Filipowicz, Piotr Chmielowiec.

Klasa 3: Zofia Sadowska, Filip Makowski, Natalia Gorzycka