Uczniowie

Szkoła Podstawowa:

Klasa I -23 os.

Klasa II- 23 os.

Klasa III- 21 os.

Klasa IV- 11 os.

Klasa Va-20 os.

Klasa Vb- 21 os.

Klasa VIa- 23 os.

Klasa VIb- 23 os.

Klasa VII- 21 os.

Klasa VIII- 19 os.

Łącznie do naszej szkoły uczęszcza 205 uczniów.