Uczniowie

Rok szkolny 2020/2021:

Klasa I -25 os.

Klasa II- 23 os.

Klasa III- 23 os.

Klasa IV- 21 os.

Klasa Va-10 os.

Klasa VIa- 20 os.

Klasa VIb- 21 os.

Klasa VIIa- 23 os.

Klasa VIIb- 23 os.

Klasa VIII- 20 os.

Łącznie do naszej szkoły uczęszcza 209 uczniów.