Uczniowie

W Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu mieści się Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum Nr 1. Do szkoły podstawowej uczęszcza 163 uczniów, a do gimnazjum 82.

Publiczna Szkoła Podstawowa:

Klasa Ia      Klasa Ib       Klasa IIa       Klasa IIb       Klasa III

Klasa IV      Klasa V       Klasa VI

Publiczne Gimnazjum Nr 1:

Klasa I       Klasa IIa        Klasa IIb       Klasa IIIa       Klasa IIIb