Rada Rodziców

Przewodniczący: 

Daniel Sokołowski

Zastępca przewodniczącego: 

Marek Przybysz

Sekretarz:

Katarzyna Obiała

Skarbnik:

Katarzyna Wencel

Członkowie: 

Anna Kawecka

Joanna Stawarz

Agnieszka Znamirowska

Natalia Chmielowiec

Anna  Iwaszkiewicz

Milej Ewa

Karwacki Andrzej

Karcz Wojciech