Zakończenie klasy III

26 czerwca 2020 roku dzieci z klasy III zakończyły pierwszy etap swej edukacji szkolnej.
Minione lata były czasem ciekawej nauki, wspaniałej zabawy, poznawania interesujących ludzi, wspólnych spotkań i wyjazdów oraz kulturalnych imprez. W tym uroczystym dniu pragnę z całego serca podziękować swoim Wspaniałym Wychowankom za ten piękny, wspólnie przeżyty czas,
a Drogim Rodzicom za wsparcie, życzliwość i pomoc okazaną w czasie naszej trzyletniej przygody.

Wdzięczna za wszystko Jolanta Karcz

Szanowni Rodzice!
Wasze dzieci odebrały już swoje cenzurki.
Świadectwa z czerwonym paskiem należą się również Wam.
Gratulujemy!

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Drodzy Uczniowie!

Za nami wyjątkowy rok.
Spotkaliśmy się 2 września 2019 r. na rozpoczęciu roku szkolnego
w uroczystych nastrojach i wyjątkowym gronie, bo towarzyszyły nam
Dzieci Wojny, czyli mieszkańcy gminy Szczaniec, którym w 1939 roku
nie dane było pójść do szkoły. Po 80 latach dokończyli swój przerwany marsz.
Rozpoczęliśmy pracę w radosnych nastrojach, pełni nadziei i dobrych postanowień. Realizowaliśmy plany i osiągaliśmy wytyczone cele.
Szkoła tętniła życiem. I tak było do 11 marca 2020 r.
Później wszystko się zmieniło. Korytarze szkolne opustoszały. Dzwonek zamilkł. Lekcje w klasach zamieniliśmy na zdalne nauczanie. Tablice zostały zastąpione komputerami. Nasze codzienne rozmowy przeniosły się do wirtualnej przestrzeni. Musieliśmy zapomnieć o aktywności sportowej
i zabawach na podwórku szkolnym, bo izolacja na to nie pozwalała.
Ale nie przestaliśmy pracować. Mobilizowaliśmy się i realizowaliśmy zarówno zajęcia obowiązkowe jak i dodatkowe przedsięwzięcia. Uczciliśmy święta majowe, 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, a także Dzień Patrona Szkoły. Wzięliście udział w wielu konkursach, a Ósmoklasiści przystąpili do egzaminów.
Wszystkim serdecznie gratulujemy osiągnięć i promocji do kolejnej klasy. Jest się z czego cieszyć. Zasłużyliście na odpoczynek. Wykorzystajcie mądrze i dobrze letnie miesiące. Podziwiajcie przyrodę, uprawiajcie sporty, zwiedzajcie nowe miejsca, czytajcie książki.
Życzymy Wam niezapomnianych, ciekawych i bezpiecznych wakacji.
Do zobaczenia we wrześniu!

 


Wasi nauczyciele
oraz Anna Marciniak
dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu

PODSUMOWANIE KONKURSÓW SZKOLNYCH 🏆📚📃🎉😊

Od 12 marca 2020 r. życie szkolne zmieniło zupełnie swoją postać.
Słowa: koronawirus, epidemia, pandemia były odmieniane przez wszystkie przypadki, wzbudzały niepokój i początkowo paraliżowały. Ale gdy okazało się, że nauczanie na odległość przedłuża się, nauczyliśmy się z nim żyć
i realizować nie tylko zajęcia obowiązkowe, ale także dodatkowe przedsięwzięcia.
I tak w czasie zdalnego nauczania w szkole odbyły się egzaminy ósmoklasisty, Dzień Patrona oraz kilka konkursów.
Dziś czas na ich podsumowanie i ogłoszenie wyników.

* Konkurs fotograficzny pt. „Polskie symbole narodowe w obiektywie”
1. Oskar Grzechowiak klasa IV,
2. Paulina i Lena Osińskie klasa II i klasa I
3. Szymon Sieńkowski klasa VIb

* Konkurs na „Okno papieskie”
Jury przyznało miejsca w dwóch kategoriach wiekowych.
W kategorii klas I-III:
1. Bartosz Ambroży klasa I,
2. Julian Chłopowiec klasa II,
3. Karolina Karwacka klasa I.
W kategorii klas IV-VIII:
1. Alicja Lubik klasa VIb,
2. Julia Pertek klasa Va,
3. Jakub Węgrowski klasa VIa.
Ponadto przyznano wyróżnienie dla bliźniaczek Emilii i Weroniki Lubik
z klasy III za przygotowanie kącika poświęconego św. Janowi Pawłowi II.

* Konkurs literacki na wiersz o Emilii Sczanieckiej
Jury przyznało miejsca ex aequo w dwóch kategoriach wiekowych.
W kategorii klas I-III:
1. Michalina Filipowicz i Kornel Filipowicz klasa II
1. Kacper Kokociński klasa II
W kategorii klas IV-VIII:
1. Nikodem Grobys klasa VIb
1. Julia Kokocińska klasa Va
2. Mateusz Greszta klasa Va
2. Maja Kalinowska klasa Vb
3. Paweł Chmielowiec klasa VIb
3. Kacper Spychała klasa VIa
Pozostałe prace zdaniem jury zasłużyły na wyróżnienie, a otrzymują je:
Wiktoria Białota klasa Va,
Patryk Chłopowiec klasa Va,
Dawid Lelito klasa Vb,
Artur Chłopowiec klasa VIb,
Karina Chłopowiec klasa VIb,
Szymon Mielęgowski klasa VIII.

* Konkurs plastyczny dla klas I-III „Mama i ja”
Jury przyznało wyróżnienia, a otrzymali je:
Bartosz Ambroży, Zofia Kłosiak, Olimpia Kryś, Maciej Zieliński klasa 1,
Piotr Chmielowiec, Michalina Filipowicz, Kornel Filipowicz, Nikola Szczuka klasa 2,
Natalia Gorzycka, Filip Makowski, Zofia Sadowska klasa 3.

Wszystkim uczestnikom konkursów gratulujemy i życzymy jeszcze wielu ciekawych pomysłów!
Odbiór dyplomów i nagród w piątek wraz ze świadectwami. Zapraszamy!

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Zgodnie z komunikatem MEN w sprawie zakończenia roku szkolnego 2019/2020 i rozdania świadectw zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
w szkołach i placówkach oświatowych kończą się w tym roku szkolnym
w piątek, 26 czerwca 2020 r.
Ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii
i związane z tym ograniczenia, szkoły nie będą mogły zorganizować tradycyjnych, uroczystych akademii dla całej społeczności szkolnej. Świadectwa mogą być wydane uczniom indywidualnie lub w małych grupach, w ustalonych terminach, na świeżym powietrzu. Dyrektor szkoły ustala sposób odbioru świadectw. Kluczowe jest oczywiście bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli.

Kierując się powyższymi wytycznymi MEN, ustalono, iż w Szkole Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu zakończenie roku szkolnego będzie przebiegało wg następującego harmonogramu:

9.00 – 9.45 na podwórku II – wręczenie świadectw i pożegnanie
uczniów klasy VIII

Następnie:

– na podwórku I:
10.00 – 10.15 – klasa I
10.20 – 10.35 – klasa II
10.40 – 10.55 – klasa III
11.00 – 11.15 – klasa IV

– na podwórku II:
10.00 – 10.15 – klasa Va
10.20 – 10.35 – klasa Vb
10.40 – 10.55 – klasa VIa
11.00 – 11.15 – klasa VIb
11.20 – 11.35 – klasa VII

Prosimy o przestrzeganie następujących zasad:
1) uczniów obowiązuje strój galowy,
2) na podwórko szkolne wchodzą tylko uczniowie (rodzice oczekują poza terenem szkoły),
3) każdy uczeń wyposażony jest w rękawiczki jednorazowe oraz maseczkę,
4) uczniowie poszczególnych klas pojawiają się w okolicach szkoły
w wyznaczonych godzinach i wchodzą na wskazane podwórko szkolne
tylko za zgodą wychowawcy lub innego nauczyciela,
5) po wejściu na podwórko szkolne uczniowie danej klasy (I-VII) ustawiają się jeden za drugim według numerów w dzienniku z zachowaniem dwumetrowych odstępów, każdy uczeń kieruje się do stolika, przy którym siedzi wychowawca, odbiera świadectwo lub świadectwo i nagrody, podpisuje listę odbioru dokumentu i opuszcza podwórko szkolne,
6) po wejściu na podwórko szkolne uczniowie klasy VIII ustawiają się
na chodniku dookoła placu na wyznaczonych miejscach w bezpiecznych odległościach i uczestniczą w uroczystości pożegnania i wręczenia świadectw ukończenia szkoły,
7) dojazd na uroczystość rodzice organizują we własnym zakresie.

Mamy nadzieję, że dzięki dostosowaniu się do powyższych procedur, zakończenie roku szkolnego w naszej szkole przebiegnie sprawnie
i przede wszystkim bezpiecznie!

Anna Marciniak
dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu