Obiady w szkole

Od 2 września 2020 r. rusza kuchnia i stołówka szkolna.
Cennik: Obiad – zupa + II danie 7,50 zł
Obiad mały – zupa + II danie 6,00 zł
Osoby zainteresowane prosimy o składanie deklaracji i wpłaty na wskazane konto lub w szkolnej kuchni.
Posiłki będą wydawane już następnego dnia po dokonaniu wpłaty
(od 2 września).

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem i podjęcia decyzji.

Dane do przelewu
Odbiorca: Natalia Madej
Numer konta: Alior Bank SA 27 2490 0005 0000 4500 7798 0908
Tytułem: opłata za obiady, imię nazwisko, klasa, miesiąc

Informacja dla rodziców uczniów klasy I

1 września o godzinie 9:00 odbędzie się inauguracja roku szkolnego
oraz pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej
w Szczańcu.

Dzieci przychodzą do szkoły na 8:50 tylko z jednym rodzicem. Przed szkołą będzie czekała na nich wychowawczyni- pani Jolanta Karcz, z którą przejdą na spotkanie do świetlicy szkolnej.
W trakcie spotkania rodzice zostaną poinformowani o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w szkole. Następnie odbędzie się pasowanie na ucznia.

Przypominamy, że do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe
(bez objawów przeziębienia i grypy).

W przestrzeni wspólnej obowiązuje zakrywanie nosa i ust
(wejście w maseczce lub przyłbicy).

Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas I- VIII
odbędzie się 1.09.2020r. o godzinie 9:00.

Uczniowie spotykają się w klasach z wychowawcami w godzinach
9:00-10:00 w celu przekazania informacji organizacyjnych.
Uczniowie klas IV-VIII proszeni są o punktualne wejście do szkoły między godziną 8:50 a 9:00 i udanie się pod swoje gabinety, gdzie będą
na nich oczekiwać wychowawcy.
Klasa IV- gabinet nr 11
Klasa V- gabinet nr 14
Klasa VIa- gabinet nr 20
Klasa VIb- gabinet nr 13
Klasa VIIa- gabinet nr 19
Klasa VIIb- gabinet nr 10
Klasa VIII- gabinet nr 12.

Wychowawcy klas I- III będą oczekiwać na swoich uczniów na podwórku II (od strony pomnika) od godziny 8:50 i wspólnie z uczniami wejdą do szkoły.

Uczniowie dojezdni przyjadą autobusem według harmonogramu i zostaną przyprowadzeni z przystanku przez pracownika szkoły.
Szczegółowy harmonogram kursów autobusu zostanie zamieszczony
na stronie internetowej i szkolnym Facebooku w poniedziałek 31.08.2020r.

Uczniowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa w przestrzeni wspólnej
i do zachowania dystansu społecznego min. 1,5m na terenie szkoły.
Zasady związane z bezpieczeństwem zdrowotnym zostaną omówione podczas spotkań uczniów z wychowawcami.
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje również w autobusie szkolnym-
zgodnie z zaleceniem Zarządu PKS .

Przypominamy, że do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi,
bez objawów chorobowych przeziębienia i grypy.

Obowiązuje zakaz wchodzenia do szkoły przez rodziców (z wyjątkiem rodziców uczniów kl.I- osobny komunikat).