Informacja dla rodziców uczniów klasy I

1 września o godzinie 9:00 odbędzie się inauguracja roku szkolnego
oraz pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej
w Szczańcu.

Dzieci przychodzą do szkoły na 8:50 tylko z jednym rodzicem. Przed szkołą będzie czekała na nich wychowawczyni- pani Jolanta Karcz, z którą przejdą na spotkanie do świetlicy szkolnej.
W trakcie spotkania rodzice zostaną poinformowani o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w szkole. Następnie odbędzie się pasowanie na ucznia.

Przypominamy, że do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe
(bez objawów przeziębienia i grypy).

W przestrzeni wspólnej obowiązuje zakrywanie nosa i ust
(wejście w maseczce lub przyłbicy).

Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas I- VIII
odbędzie się 1.09.2020r. o godzinie 9:00.

Uczniowie spotykają się w klasach z wychowawcami w godzinach
9:00-10:00 w celu przekazania informacji organizacyjnych.
Uczniowie klas IV-VIII proszeni są o punktualne wejście do szkoły między godziną 8:50 a 9:00 i udanie się pod swoje gabinety, gdzie będą
na nich oczekiwać wychowawcy.
Klasa IV- gabinet nr 11
Klasa V- gabinet nr 14
Klasa VIa- gabinet nr 20
Klasa VIb- gabinet nr 13
Klasa VIIa- gabinet nr 19
Klasa VIIb- gabinet nr 10
Klasa VIII- gabinet nr 12.

Wychowawcy klas I- III będą oczekiwać na swoich uczniów na podwórku II (od strony pomnika) od godziny 8:50 i wspólnie z uczniami wejdą do szkoły.

Uczniowie dojezdni przyjadą autobusem według harmonogramu i zostaną przyprowadzeni z przystanku przez pracownika szkoły.
Szczegółowy harmonogram kursów autobusu zostanie zamieszczony
na stronie internetowej i szkolnym Facebooku w poniedziałek 31.08.2020r.

Uczniowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa w przestrzeni wspólnej
i do zachowania dystansu społecznego min. 1,5m na terenie szkoły.
Zasady związane z bezpieczeństwem zdrowotnym zostaną omówione podczas spotkań uczniów z wychowawcami.
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje również w autobusie szkolnym-
zgodnie z zaleceniem Zarządu PKS .

Przypominamy, że do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi,
bez objawów chorobowych przeziębienia i grypy.

Obowiązuje zakaz wchodzenia do szkoły przez rodziców (z wyjątkiem rodziców uczniów kl.I- osobny komunikat).

Pożegnanie księdza Stanisława Kwiatkowskiego

30 czerwca 2020 r. posiedzenie rady pedagogicznej rozpoczęło się
dość nietypowo, bo od pożegnania księdza Stanisława Kwiatkowskiego.
To właśnie dziś ksiądz Staś po raz ostatni zasiadł z nami do obrad, bowiem decyzją Inspektora salezjanów prowincji pilskiej w czasie nadchodzących wakacji zostaje przeniesiony do pracy w parafii św. Rodziny w Pile.
Sześć lat temu Pan Bóg postawił księdza Stasia na pięknej Ziemi Szczanieckiej, w parafii św. Anny. I to dzięki Bogu przez tych sześć lat dane nam było razem wędrować, realizując naszą życiową misję, którą jest wychowywanie młodzieży.
Dziś dziękujemy księdzu Stasiowi za dar przyjaźni, za dobre serce, mądre rady, umiejętność słuchania, przykład pokory, niegasnący optymizm
i ciepły uśmiech, który pojawiał się właśnie wtedy, gdy go potrzebowaliśmy.
Święty Jan Paweł II powiedział, że „człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”. My czujemy się ubogaceni obecnością księdza Stasia wśród nas. To wartościowy człowiek, który ofiarowuje siebie innym bez oszczędzania się, obficie, a jednocześnie dyskretnie. Nigdy nie przeszedł obojętnie obok potrzebujących wsparcia i pomocy.
Życzymy Księdzu błogosławieństwa Bożego w dalszej pracy wychowawczej
i duszpasterskiej.
Szczęść Boże!