Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu

1 września 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej
w Szczańcu odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Obchody rozpoczęły się o godzinie 8.00 Mszą świętą, którą koncelebrowali ks. Stanisław Rębeliński – nowy katecheta oraz ks. Dawid Błażków – absolwent naszej szkoły. Następnie uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście zgromadzili się na boisku szkolnym, by wziąć udział w apelu.
O godzinie 9.00 poczet sztandarowy wprowadził sztandar na plac
i uroczyście odśpiewano „Mazurek Dąbrowskiego”. Dyrektor szkoły,
pan Jacek Melnyk, powitał wszystkich zgromadzonych, a w sposób szczególny przybyłych gości. Następnie zaprosił do mikrofonu
pana Daniela Sokołowskiego – przewodniczącego Rady Gminy,
który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na ważne, ale bolesne
dla każdego Polaka wydarzenia, które rozegrały się w 1939 roku.
Podkreślił, że nikt z nas nie powinien zapomnieć o tych kartach historii.
Pan dyrektor poprosił delegację uczniów oraz przewodniczącą Rady Rodziców – panią Magdalenę Nowacką i przewodniczącego Rady Gminy – pana Daniela Sokołowskiego, aby złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem poległych na frontach II wojny światowej.
W drugiej części uroczystości pan dyrektor powitał uczniów, którzy
po raz pierwszy przekroczyli progi szkoły oraz przedstawił kadrę pedagogiczną. Otwierając nowy rok szkolny, życzył uczniom
i nauczycielom, by rozwijali swoje talenty. Rodzicom przekazał,
aby odkrywali bogactwo swoich możliwości, wszystkim życzył,
by nie zrażali się porażkami, by osiągali sukcesy i czerpali z nich
radość oraz energię do podejmowania kolejnych przedsięwzięć.
Po zakończeniu apelu uczniowie klas od II do VIII udali się do gabinetów
na spotkanie z wychowawcami, a dzieci z klasy I wraz z rodzicami, wychowawczynią – panią Beatą Żelechowską oraz dyrekcją i zaproszonymi gośćmi przeszli do świetlicy szkolnej, gdzie miała miejsce uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu.