UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA I PRZEKAZANIA SZTANDARU W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. EMILII SCZANIECKIEJ W LWÓWKU

3 września 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Lwówku odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru.
W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięła udział delegacja naszej szkoły,
a w jej skład weszli: pan Jacek Melnyk – dyrektor, pani Aldona Pokrywczyńska – pełniąca obowiązki opiekuna sztandaru oraz poczet sztandarowy w składzie: chorąży – Szymon Górka, asysta: Kornelia Jędrasiak i Małgorzata Wróblewicz.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą odprawił  ks. Grzegorz Gałkowski – proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lwówku.
Po poświęceniu sztandaru w okolicznościowym kazaniu ksiądz proboszcz podkreślił rangę tego symbolu szkoły, cytując słowa Prymasa Tysiąclecia – kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Sztandar to symbol, świętość.
Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową”.
Po Eucharystii cała społeczność szkolna, rodzice, mieszkańcy Lwówka
oraz zaproszeni goście utworzyli kolumnę, którą otwierały poczty sztandarowe, z pocztem naszej szkoły na czele. W takim porządku ruszyliśmy ulicami miasta do hali OSiR-u, gdzie o godzinie 10.30
rozpoczęła się ceremonia przekazania sztandaru. Po tym podniosłym momencie zaprezentowano sztandar Szkoły Podstawowej w Lwówku,
a następnie wszystkie pozostałe sztandary przybyłe na uroczystość.
O godzinie 11.00 rozpoczęły się przemówienia, które dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń. Na koniec głos zabrała młodzież szkolna, która przedstawiła program artystyczny, prezentując w nim postać szlachetnej Patronki – Emilii Sczanieckiej.
Dziękujemy serdecznie Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Lwówku za zaproszenie i gratulujemy wysokiego poziomu organizacyjnego. Uroczystość dostarczyła nam głębokich
i niezapomnianych przeżyć.