PRZEKAZANIE STRAŻAKOM NOWEGO WOZU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

15 marca mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu, jakim było poświęcenie i przekazanie strażakom nowego wozu ratowniczo-gaśniczego. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy, młode druhny
i druhowie ochotnicy z OSP Myszęcin oraz uczniowie z klas VI-VIII reprezentowali społeczność naszej szkoły podczas tej uroczystości.
W swoim wystąpieniu Julia Zdanowicz pogratulowała panom strażakom nowego sprzętu, podziękowała w naszym imieniu za pełną poświęcenia służbę, a także życzyła szczęśliwego powrotu z każdej akcji.

Niech św. Florian czuwa nad naszymi Strażakami!