Posiedzenie nowego składu Młodzieżowej Rady Gminy Szczaniec

16 grudnia odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowego składu Młodzieżowej Rady Gminy Szczaniec. Po uroczystym otwarciu
obrad młodzi radni otrzymali zaświadczenia potwierdzające fakt,
iż powierzono im tę zaszczytną funkcję.

Wśród wybranych ze Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej
w Szczańcu znaleźli się:

Oskar Grzechowiak  z klasy VI,

Tymoteusz Kondratowicz z klasy VIIa,

Julia Zdanowicz z klasy VIIa,

Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Smardzewie reprezentowali:

Mateusz Skrzypczak z klasy VII,

Paweł Wojtyna z klasy VII,

 Aleksander Babirecki z klasy VII,

Młodzi radni z obu szkół złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie
powołano komisję skrutacyjną, która przeprowadziła głosowanie
na przewodniczącego MRGS, a następnie wiceprzewodniczących.
Po przeliczeniu głosów komisja ogłosiła wyniki.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Szczaniec został Mateusz Skrzypczak, wiceprzewodniczącym – Tymoteusz Kondratowicz.

Nowej Młodzieżowej Radzie życzymy owocnej pracy.