Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022
1 września 2021r.

8:00 – Msza święta (kościół parafialny pw. Św. Anny w Szczańcu)
9:00 – Apel (podwórko II)
9:30 – Spotkanie uczniów klas II- VIII z wychowawcami:
* klasa II- gabinet 104
* klasa III- gabinet 105
* klasa IV- gabinet 5
* klasa V- gabinet 3
* klasa VI- gabinet 101
* klasa VIIa- gabinet 107
* klasa VIIb- gabinet 6
* klasa VIIIa- gabinet 106
* klasa VIIIb- gabinet 2
– Ślubowanie i pasowanie na ucznia szkoły dzieci z klasy I (świetlica szkolna)
10:00- zakończenie uroczystości (możliwość odbioru dzieci)
10:00 – 13:00- świetlica dla uczniów dojeżdżających

Odjazdy autobusów:
12:35 – Dąbrówka Mała
13:00- Myszęcin

W razie deszczowej pogody po Mszy świętej wszyscy udają się do swoich gabinetów, a uczniowie klasy I wraz z rodzicami do świetlicy szkolnej.

Na teren szkoły mogą wejść jedynie uczniowie i nauczyciele; wyjątek stanowią rodzice dzieci z klasy I (wejście do świetlicy szkolnej od strony
ul. Jana Kochanowskiego)