Jest taki dzień – Wigilia

Zbliżają się ulubione przez wszystkich Święta Bożego Narodzenia. Każdy chce być przydatny, pomagać w świątecznych przygotowaniach… Ludzie starzy i chorzy z Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Świebodzinie nie mogą już aktywnie uczestniczyć  w tych przygotowaniach. Bardzo się wzruszyli, gdy  my wolontariusze z gimnazjum w Szczańcu odwiedziliśmy ich z kolędą i opłatkiem. Dnia 17 grudnia 2012  przypomnieliśmy im zwyczaje tak bardzo charakterystyczne dla polskiego Bożego Narodzenia, śpiewaliśmy  wspólnie kolędy, dzieliliśmy się opłatkiem oraz  obdarowaliśmy własnoręcznie wykonanymi  niespodziankami. Na koniec wpisaliśmy się do pamiątkowej księgi. Pani kierowniczka Genowefa Malak opowiedziała  nam o  trudnej pracy z osobami starszymi i chorymi. Obdarowała nas świątecznymi prezentami a także  podziękowała nam za  odwiedziny jej podopiecznych.  „Święta Bożego Narodzenia zbliżają ludzi do siebie, wyzwalają wzajemną życzliwość, skłaniają do współczucia i pomocy  biednym, samotnym i cierpiącym…” I my właśnie tak odebraliśmy nasze spotkanie  z podopiecznym  Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Świebodzinie.

Szczególne podziękowania składamy Panu Maciejowi Staszewskiemu, który wraz z naszym opiekunem P. Krystyną Piątek zawieźli nas do Świebodzina.

Szkolny Klub Wolontariuszy  Gimnazjum w Szczańcu

Koncerty filharmonii

Współpraca Zespołu Szkół w Szczańcu z Lubuskim Biurem Koncertowym w Zielonej Górze trwa już wiele lat.  Tradycją naszej szkoły są cykliczne koncerty edukacyjne
dla dzieci „W Krainie Pani Muzyki” i młodzieży „Akademia Melomana”.
Założenia programowe koncertów edukacyjnych obejmują:
zainteresowanie dzieci światem dźwięku i jego pięknem; zapoznawanie z różnymi rodzajami muzyki (klasyka, jazz, muzyka ludowa, rozrywkowa, rockowa); bezpośredniość odbioru muzyki – przedstawianie muzyki jedynie w żywej, koncertowej formie; uzupełnienie koncertu integralnie związanym z nim odpowiednim komentarzem wprowadzającym w problematykę wykonywanej muzyki; zróżnicowanie form prezentowanej muzyki (koncert kameralny, audycja, bajka muzyczna, formy parateatralne); cykliczność spotkań umożliwiająca przedstawienie względnie szerokiego zakresu zagadnień; przedstawianie różnych elementów kultury muzycznej (sylwetki kompozytorów, epoki i style muzyczne, zagadnienia estetyczno-muzyczne, formy i gatunki muzyczne, instrumentarium muzyczne, wybitni soliści i zespoły); prezentowanie twórczości muzycznej trwale wpisanej w tradycje kultury muzycznej (przede wszystkim polskiej i europejskiej); sięganie do różnych stylów i konwencji współczesnej kultury muzycznej; współpraca z profesjonalnymi muzykami-solistami, zespołami muzycznymi i prelegentami.

W tym roku szkolnym odbyły się już po trzy koncerty:

Dnia 9.10.2012r. koncert dla dzieci „Fletowe opowieści” 
a dla młodzieży „Muzyczne dynastie – flety i fagoty”.

Dnia 15.11.2012r. tytuł obu koncertów był taki sam „Dźwięki zaklęte w strunach”.

Dnia 12.12.2012r. koncert  dla gimnazjum „Elektronika a muzyka” 
a dla szkoły podstawowej miał tytuł „Muzyczne opowieści – Bajki Robotów” .

Kontakt z żywą muzyką i możliwość goszczenia prawdziwych artystów w naszej szkole jest dla nas wielkim przeżyciem oraz wspaniałą lekcją.      (amar)

Gorące serca w mroźne dni

Wolontariusze z Zespołu Szkół w Szczańcu w dniach 7/8 grudnia 2012 r.   wzięli udział w Ogólnopolskiej  Świątecznej Zbiórce Żywności pod hasłem „Przybieżeli do Betlejem…”. Kupujący  chętnie wkładali  dodatkowo zakupione produkty do oznakowanych plakatami koszy. Z godziny na godzinę przybywało produktów spożywczych; maki, ryżu, cukru,  oleju , słodyczy itp.  Wolontariusze wszystko przeliczali i sortowali w kartony. W pracy swej  kierowali się  przesłaniem  „Aby święta były radosne zwłaszcza dla tych najuboższych”. Mimo mroźnej aury serca mieli gorące.
Zebraliśmy  ponad 500 kg produktów spożywczych. Dużym zaangażowaniem  wykazali się nasi  rodzice, którzy   chętnie dowieźli nas do Świebodzina a także Pan Zdzisław Misiak  z Jordanowa, który pomógł zwieźć zebrane  produkty do magazynu Stowarzyszenia Nasza Wieś Tradycja Przyszłość pod patronatem, którego odbyła się świąteczna zbiórka żywności.

Dziękujemy im za wielkie i dobre serce.         (kp) 

Uwaga AIDS – lęk czy zrozumienie?

Tegoroczne obchody Światowego Dnia  AIDS uczniowie  szczanieckiego gimnazjum obchodzili  w niecodzienny sposób.  Przez cały tydzień odbywały się zajęcia edukacyjne dotyczące profilaktyki AIDS i HIV. W  piątek 30 listopada 2012   spotkali się w szkole po południu i zapalili świece symbolizujące pamięć  o ofiarach HIV/AIDS. Następnie wzięli udział w kinie dyskusyjnym  dotyczącym  własnych  postaw i innych ludzi   w stosunku do  chorych  na tę straszną chorobę. Temat nie łatwy ale  czasem warto odpowiedzieć sobie na pytanie ile mamy w sobie tolerancji dla inności drugiego człowieka? A ile dla samego siebie?                                                                                                                    (kp)

Samorząd działa…

2 października 2012r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, który tuż po ogłoszeniu wyników rozpoczął swoją działalność. Jednym z pomysłów nowego zarządu są apele, które będą odbywać się w ostatni piątek miesiąca.
Na pierwszym apelu, który został zorganizowany w październiku, przedstawiono wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Wręczono również dyplomy za udział w zawodach sportowych, które odbyły się we wrześniu i październiku. Pan dyrektor przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności szkoły w pierwszych tygodniach nowego roku i podał informacje na temat czekających nas zadań.

19 października odbyły się wybory na Rzecznika Praw Ucznia. Do tego zaszczytnego tytułu kandydowało jedenaścioro nauczycieli. Rzecznikiem Praw Ucznia została pani Marzena Majda-Pokrywczyńska, zdobywając 78 głosów.
Do zadań Rzecznika Praw ucznia należy w szczególności:
– znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji Praw Dziecka,
–  informowanie uczniów o przysługujących ich prawach i sposobie ich dochodzenia,
–  zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole,
–  wspomaganie uczniów w wyjątkowo trudnych sytuacjach dotyczących całej klasy lub poszczególnych uczniów,
–  reprezentowanie interesów uczniów w sprawach wymagających arbitrażu i mediacji,
–  gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących naruszania praw ucznia w szkole.

Podczas drugiego apelu, który odbył się w listopadzie zostały przedstawione wyniki wyborów na  Rzecznika Praw Ucznia, a pani Marzena Majda-Pokrywczyńska złożyła ślubowanie, podczas którego zobowiązała się sumiennie wypełniać powierzone jej obowiązki.                   (jm)