DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

Dzień Patrona Szkoły obchodziliśmy w tym roku w przeddzień
219. urodzin Emilii Sczanieckiej, czyli 19 maja 2023 roku.
Obchody rozpoczęły się o 7.40. W uroczystym pochodzie za pocztem sztandarowym przeszliśmy ze szkoły do kościoła parafialnego,
gdzie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Eucharystię odprawił proboszcz parafii pw. św. Anny w Szczańcu – ks. Dariusz Siek. Ksiądz proboszcz wygłosił okolicznościowe kazanie. Przybliżył postać naszej patronki, zwracając uwagę na Jej dzielność. Podkreślił, że takie osoby powinny być
dla nas wzorem do naśladowania. Oprawę muzyczną Mszy Świętej przygotowała i wykonała schola, w której śpiewają dziewczęta
z naszej szkoły.
Po Eucharystii przeszliśmy na plac przy Urzędzie Gminy, gdzie znajduje się ławeczka Emilii Sczanieckiej. Tam na ręce Patronki delegacja, w skład której weszli wójt Gminy Szczaniec, dyrektor szkoły oraz przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego, złożyli bukiet urodzinowych kwiatów.
O 9.25 w świetlicy szkolnej rozpoczęła się uroczysta akademia.
Po odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiła uroczysta ceremonia przekazania sztandaru, którą poprowadziła pani Anna Szymańska – opiekun sztandaru. Nowo wybrany chorąży – Bartosz Michalak
oraz Asysta – Julia Górka i Emilia Lubik, złożyli ślubowanie w obecności całej społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości. Po ślubowaniu ustępujący poczet przekazał następcom biało – czerwone szarfy i rękawice, a na koniec oddał sztandar. Nowy poczet pozostał na scenie,
by po raz pierwszy pełnić swą zaszczytną służbę. Pan dyrektor
i pani Szymańska podziękowali ustępującemu pocztowi:
Tymoteuszowi Kondratowiczowi, Kornelii Jędrasiak i Małgorzacie Wróblewicz, a także Julii Kokocińskiej, która czasem pełniła służbę
w asyście. Ustępujący otrzymali okolicznościowe upominki.
Następnie dyrektor szkoły, pan Jacek Melnyk wygłosił przemówienie. Przywołał w nim słowa Jana Zamoyskiego, który w akcie fundacyjnym Akademii Zamojskiej w 1600 roku napisał: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Cytat ten koresponduje z celem naszej pracy wychowawczej, a jest nim kształcenie młodych ludzi, obdarzonych społeczną wrażliwością, którzy kochają naszą Ojczyznę,
swoją Małą Ojczyznę, znają i szanują jej historię, jej tradycje i symbole.
Pan dyrektor podkreślił jak ogromną rolę w życiu szkoły pełni sztandar. Przypomniał jak wygląda, jakie symbole są na nim wyszyte
i jakie mają dla nas znaczenie.
Głos zabrał także wójt Gminy Szczaniec – pan Krzysztof Neryng. Przypomniał słowa księdza proboszcza o dzielności i zachęcił młodych ludzi, by byli dzielnymi na wzór Patronki. Uświadomił uczniom,
że przyszłość należy do nich i to oni zdecydują, jak będzie wyglądał
świat w przyszłości.
Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną. W scence z życia szkoły, która przygotowywała się do obchodów Dnia Patrona, wystąpili Szóstoklasiści. W przedstawieniu, do którego scenariusz napisała
pani Aldona Pokrywczyńska, przybliżyli postać Emilii Sczanieckiej, zwracając szczególną uwagę na działalność społeczną i dobroczynną
oraz patriotyczną postawę naszej Patronki.
Występ został nagrodzony brawami.
Po akademii uczniowie udali się do klas na dalsze lekcje.
Dziękujemy księdzu proboszczowi za odprawienie Mszy Świętej
w naszej intencji i panu wójtowi za uświetnienie swą obecnością
naszej uroczystości.
Niech postać Patronki Emilii Sczanieckiej będzie wzorem i inspiracją
do działań dla całej społeczności szkolnej.