TRÓJBÓJ   LEKKOATLETYCZNY

22 maja 2023r. na stadionie miejskim OSiR w Świebodzinie odbył się
trójbój lekkoatletyczny. W trzech konkurencjach: skoku w dal,
biegu na 60m oraz rzucie piłeczką palantową brali udział uczniowie
klasy IV. Wszystkie wyniki będą przeliczone na punkty i  przesłane do szkół.

Naszą szkołę reprezentowali : Bartosz Amboży, Alan Bodzioch, Mateusz Koral, Kacper Mielęgowski, Marek Zdanowicz.

Pasowanie na czytelnika

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”.

Umberto Eco

22 maja 2023r.  najmłodsi uczniowie naszej szkoły zostali oficjalnie
przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej.

Głównym celem uroczystości było zachęcenie uczniów do korzystania
z zasobów biblioteki oraz rozwijanie umiejętności czytania.

Uczniowie zostali zapoznani z księgozbiorem przeznaczonym dla nich, poznali ogólne zasady korzystania z zasobów bibliotecznych. Zanim złożyli uroczystą przysięgę obejrzeli prezentację o tym , jak powstaje książka, następnie poznali prośby książki – zasady, z których dowiedzieli się,
jak należy dbać o książki i czego nie wolno robić, czytając książkę.
Poza tym wykazali się dobrą znajomością bajek, wzorowo poradzili
sobie z zagadkami.

Po takim wstępie dumnie powtórzyli słowa przysięgi, przyrzekając szanować książki, pilnie przestrzegać obowiązków czytelnika,
umiejętnie korzystać z mądrości i rad zawartych w książkach.

Na pamiątkę otrzymali dyplom oraz  książkę autorstwa
Iwony Chmielewskiej  „Pierwsze abecadło”, która jest antologią tekstów literackich dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Teksty te zostały napisane przez najwybitniejszych twórców dla dzieci, zarówno klasycznych,
jak i współczesnych.

Życzę Uczniom miłej lektury i zapraszam do odwiedzania biblioteki.

Sylwia de Roover