Sztandar Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu

Sztandar Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu został wykonany w pracowni haftu artystycznego Małgorzaty Czarneckiej w Murowanej Goślinie. Sztandar ma kształt kwadratu.

Rewers przedstawia godło państwowe – białego orła z rozpostartymi skrzydłami, które symbolizują dążenie do najwyższych lotów ku pięknym ideałom, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności, co koresponduje z postawą patronki przedstawionej na awersie. Emilia Sczaniecka była bowiem kobietą, która wytrwale dążyła do wyznaczonych sobie celów, służyła Ojczyźnie i bliźnim, realizując w ten sposób Boże prawa, którym pragnęła być wierna. Stąd też na rewersie słowa ważne w jej (jak również w naszym) życiu: BÓG HONOR OJCZYZNA.

Awers jest w kolorze bordowym. W centralnej jego części widoczne jest wyhaftowane popiersie Emilii Sczanieckiej, a wokół niego napis Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu. W lewej górnej części widnieje herb Szczańca – naszej Małej Ojczyzny.

Sztandar ma wymiary 100 na 100 cm i obszyty jest złotymi frędzlami. Drzewiec o wysokości 2 metrów 20 centymetrów zakończony jest okuciem z metalowym orłem koloru srebrnego w złotej koronie.

Dla społeczności szkolnej jest on symbolem Polski – Narodu i Ziemi oraz symbolem naszej Małej Ojczyzny. Pamiętając o jego wymowie, należy okazywać mu cześć. Sztandar nawiązuje do patriotyzmu i ideałów humanitaryzmu, podkreśla również wartość wytrwałości w dążeniu do szczytnych celów.