X Lubuski Sejmik Dziecięcy

3 czerwca 2024 r. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
w Zielonej Górze odbył się
X Lubuski Sejmik Dziecięcy. Naszą szkołę reprezentowała Natalia Gorzycka z klasy VII. Tematem obrad było hasło „Wszyscy jesteśmy jednakowo ważni”. Wydarzenie zaczęło się od zwiedzania urzędu
i spotkania z
 marszałkiem województwa lubuskiego Marcinem Jabłońskim, przewodniczącą Sejmiku Województwa Lubuskiego Anną Synowiec
oraz wiceprzewodniczącą Sejmiku Anną Chinalską. Następnie odbyło się posiedzenie, na którym uczniowie wysłuchali wystąpienia nt. budowania więzi społecznych. Przygotowała je Izabela Sumińska, konsultantka wojewódzka w dziedzinie psychologii klinicznej.
W dalszej części obrad radni Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego obejrzeli prezentację o województwie lubuskim
i samorządzie, a potem odpowiadali na pytania w quizie.
X Lubuski Sejmik Dziecięcy zakończył się przyjęciem stanowiska ws. Międzynarodowego Dnia Dziecka, poczęstunkiem w postaci okolicznościowego tortu
oraz wręczeniem uczestnikom zaświadczeń.