Pożegnania nadszedł czas…

25 czerwca 2021r. – dzień pożegnania. Tego dnia skończył się kolejny rok szkolny. Po trudnym czasie, czasie pandemii i nauczania zdalnego, uczniowie pożegnali się ze swoimi nauczycielami, aby w końcu rozpocząć długo oczekiwane wakacje. Każda klasa żegnała się ze swoim wychowawcą w innej sali lekcyjnej. Natomiast klasa ósma zorganizowała uroczyste pożegnanie ze szkołą w świetlicy szkolnej. Na uroczystość zaproszono wójta Gminy Szczaniec, pana Krzysztofa Nerynga, dyrektora szkoły, pana Jacka Melnyka, grono pedagogiczne i pracowników obsługi, a także rodziców. Jednak najważniejsi byli uczniowie najstarszej klasy, którzy pod kierownictwem pani Anny Szymańskiej, przygotowali całą uroczystość.
Ten dzień był również ważny dla całej społeczności szkolnej, ponieważ najstarsi uczniowie: Anna Dec, Marianna Nowacka i Kevin Janikowski przekazali opiekę nad sztandarem młodszym kolegom. Sztandar szkoły
jest jednym z najważniejszych symboli szkoły, a pełnienie funkcji chorążego i osób asystujących jest jedną z najbardziej zaszczytnych funkcji w karierze uczniowskiej. Nowy skład pocztu tworzą: Szymon Górka– chorąży, Małgorzata Wróblewicz i Kornelia Jędrasiak – asysta. Gratulujemy!
W następnej części uroczystości uczniowie klasy ósmej żegnali się
ze swoimi nauczycielami. Przedstawicielka klasy– Marianna Nowacka
w pierwszych słowach podziękowała, pani Urszuli Kaczanowskiej,
która wprowadzała ich w tajniki uczniowskiego życia i uczyła podstaw. Słowa podziękowania były również skierowane w stronę nauczycieli, pracowników obsługi i rodziców. Szczególne miejsce w przemówieniu Marianny zajęło gorące podziękowania dla wychowawcy klasy, pana Jacka Melnyka. „Mamy nadzieję, że będzie Pan wspominał nas z uśmiechem
na twarzy, a w Pańskiej pamięci zostaną tylko te radosne i dobre chwile spędzone z nami.” – tymi słowami Marianka kończyła swoje przemówienie. Następnie uczniowie klasy ósmej w krótkim, humorystycznym skeczu przedstawili siebie samych:
„Jak widać i słychać
w naszej klasie jest indywidualności wiele,
Każdy z nas jest inny,
raz dorosły, raz dziecinny.
Jednak mam wielka nadzieję,
Że zapamiętają nas nauczyciele.” – kończyła Kinga Kurek. Na zakończenie piękną piosenkę „Mamma mia” zaśpiewała Joanna Hansel.
Następnie głos zabrał dyrektor szkoły i jednocześnie wychowawca
klasy VIII, pan Jacek Melnyk, który podziękowania w pierwszej kolejności popłynęły do jego wychowanków. „Pamiętajcie, każdy z Was jest niepowtarzalnym, wartościowym młodym człowiekiem o nieograniczonych możliwościach! – mówił. Dyrektor szkoły słowa wdzięczności kierował również w stronę rodziców, grona pedagogicznego i pracowników obsługi. Szczególne słowa podziękowania za owocną współpracę skierował także
do pana Krzysztofa Nerynga.
Kolejnym punktem uroczystości było przemówienie wójta Gminy Szczaniec, pana Krzysztofa Nerynga, który w szczególny sposób uhonorował uczennicę Annę Dec za najwyższą średnią ocen, wręczając osobiście ufundowany długopis firmy Parker i zestaw książek.
W następnej kolejności głos zabrała pani Magdalena Nowacka, przedstawicielka rodziców, która w pięknych słowach podziękowała wychowawcy i nauczycielom za trud włożony w wychowanie dzieci.
Po przemówieniach nadszedł czas na rozdanie świadectw. Jako pierwsi wystąpili uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Świadectwo z wyróżnieniem, nagrody książkowe i stypendium wójta Gminy Szczaniec otrzymały: Anna Dec, Kinga Kurek, Marianna Nowacka
oraz Martyna Wolska. Rodzicom wyżej wymienionych uczennic listy gratulacyjne wręczył dyrektor szkoły. Następnie pan dyrektor wręczył świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i dyplomu absolwenta pozostałym uczniom.
Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, na który zaprosili wszystkich zebranych rodzice uczniów klasy ósmej. I właśnie takim miłym
i przepysznym akcentem rozpoczęliśmy WAKACJE!

 

Anna Szymańska