Wspominamy projekt czytelniczy „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas I-III realizowali projekt czytelniczy „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”- edycja II ekologiczna. Projekt był realizowany w naszej szkole,  jako innowacja pedagogiczna. Uczniowie wykonywali zadania z trzech modułów, które powiązane były
z daną porą roku oraz wybraną lekturą.  Przewodnią postacią projektu była chmurka Tosia, która zachęcała uczniów do realizacji zdań oraz ukazywała problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska i zachęcała dzieci
do rozwiązywania ważnych problemów natury ekologicznej. Wszystkie działania były spójne z czytaną lekturą. Podsumowaniem pracy z książką było uzupełnianie zadań w lekturniku oraz wykonywanie zadań ekologicznych. Uczniowie chętnie brali udział w zorganizowanych
w ramach projektu działaniach, takich  jak: Dzień Drzewa, Zimowe Eko– kreacje, przeprowadzanie doświadczeń, czy Piknik Czytelniczy.
Projekt dał uczniom wiele radości, zintegrował zespoły klasowe, poszerzył wiedzę i umiejętności. Poprzez czytanie lektur, uczniowie włączyli się
w aktywną działalność edukacyjną, a poznanie ważnych problemów ekologicznych, przyczyni się do wzmocnienia ich więzi ze środowiskiem przyrodniczym i rozwinie poczucie odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. To była wspaniała przygoda.

 

Koordynator projektu
Beata Żelechowska