216. urodziny Emilii Sczanieckiej

Szczaniec, 20 maja 2020 r.

Szanowna Pani Emilio Sczaniecka! Nasza kochana Patronko!

Dziś dzień Twoich 216. urodzin. Nie możemy go obchodzić tak uroczyście,
jak to czyniliśmy
w poprzednich latach, ponieważ pandemia koronawirusa zablokowała życie publiczne, gospodarcze, kulturalne, a także zmieniła sposób nauczania. Od 12 marca br. jesteśmy objęci kształceniem na odległość,
nie spotykamy się z naszymi nauczycielami, ani koleżankami i kolegami.

Dzień Patrona, od dnia przyjęcia przez naszą szkołę Twojego imienia, zawsze był wielkim świętem całej społeczności uczniowskiej oraz kadry pedagogicznej.
Była to okazja do pogłębienia wiedzy na temat Twojego życia i działalności,
a także lepszego poznawania siebie nawzajem.

Nie tylko od święta, ale i na co dzień towarzyszysz nam, spoglądając z portretu
i przypominając:

„Czy to tak trudno pojąć, że wszyscy jesteśmy równi, jako dzieci jednego Boga
i jednej Ojczyzny. A ten tylko najwyżej stać może i powinien, który najlepiej umie Ją kochać, Jej służyć, dla Niej życie poświęcać”.

Nie były to puste słowa. Ty, Kochana Patronko, wszystkich ludzi traktowałaś
jak braci. A im kto był uboższy, tym więcej miałaś dla niego miłości. Troszczyłaś się o rannych żołnierzy i organizowałaś działania na rzecz odzyskania niepodległości naszej ukochanej Ojczyzny. Ale doskonale zdawałaś też sobie sprawę z tego, że kiedy przyjdzie wolność, Polsce potrzebni będą ludzie światli. Dlatego obejmowałaś swą opieką dzieci oraz młodzież
i umożliwiałaś im kształcenie.
„Nic dla siebie, wszystko dla innych” – te słowa były aktualne w całym Twoim życiu. A dziś dla współczesnego konsumpcyjnego świata, dla wielu ludzi XXI wieku są jak wyrzut sumienia.
Byłaś kobietą pełną cnót, która w życiu kierowała się najwyższymi wartościami. Dziś patrzysz na nas z nieba, a my w dniu Twoich urodzin prosimy Cię,
abyś czuwała nad nami, byśmy stawali się podobnymi
do Ciebie.

Uczennice i Uczniowie
Szkoły Podstawowej
im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu