OKNA PAPIESKIE

OKNA PAPIESKIE

Słynne okno papieskie znajduje się w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 3. To właśnie w tym oknie stawał Ojciec Święty, gdy podczas pielgrzymek
do Ojczyzny odwiedzał królewskie miasto i gdy chciał spotkać się
z młodzieżą. Dzięki zaangażowaniu uczniów Szkoły Podstawowej
im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu oraz ich rodziców w oknach wielu domów pojawił się wizerunek św. Jana Pawła II. W ten sposób spotkaliśmy się z Ojcem Świętym.
W akcję ozdabiania domostw z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły włączyli się także liczni mieszkańcy gminy i parafii Szczaniec.
Wszystkie dekoracje są piękne i zasługują na pochwałę. Jury będzie miało problem z wyłonieniem laureatów. Werdykt zostanie ogłoszony
po powrocie do szkoły. Tymczasem z całego serca dziękuję
za zaangażowanie, za ten wyjątkowy gest przywiązania do naszego Rodaka, umiłowania Jego osoby i nauczania.
Święty Jan Paweł II uczył nas tego, co dobre i piękne, był świadkiem wiary
i wiernym synem naszej wspólnej Ojczyzny – Polski. Dziś za to składamy Mu hołd.