Konkursy biblioteczne

Konkurs plastyczny „Moja zakładka do książki”dla klas I-III
Miejsce I: Bock Dominika kl. II
Miejsce II: Ambroży Bartosz kl. I
Miejsce III:Kokociński Kacper kl. II
Wyróżnienia otrzymują:
Filipowicz Michalina kl. II
Karwacka Karolina kl.I
Śliwa Olga kl. I
Nowaczyk Celina kl. II
Hansel Katarzyna kl.I
Kryś Olimpia kl.I

Konkurs kaligraficzny pięknej litery dla klas IV-VI
Miejsce I: Michał Kryś kl.Vb

Konkurs fotograficzny „Czytać można wszędzie”- klasy I-VIII
Jury przyznało 3 pierwsze miejsca:
Miejsce I:
Ambroży Bartosz kl. I, Rychlik Michał kl.Vb, Wolska Martyna kl. VII

Laureaci konkursów otrzymają dyplomy i nagrody.
Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymają punkty dodatnie z zachowania
za udział w konkursie.
Laureatom serdecznie gratuluję.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w konkursach.