JASEŁKA

Przy wigilijnym stole,
łamiąc opłatek święty,
pomnijcie, że dzień ten radosny
w miłości jest poczęty.

…w miłości i z miłości… bo z miłości do człowieka Bóg posłał swojego
Syna na ziemię, aby w Betlejem narodził się z Maryi Panny. To właśnie
tę Tajemnicę – Tajemnicę Wcielenia będziemy przeżywać już niebawem. Zanim jednak zasiądziemy z bliskimi do wigilijnej wieczerzy, zgodnie
z tradycją naszej szkoły, łamiemy się opłatkiem z koleżankami, kolegami,
z nauczycielami, pracownikami szkoły, składając wszystkim serdeczne życzenia. Wspólnie śpiewamy kolędy i oglądamy Jasełka.
20 grudnia 2019 r. na przedstawienie o narodzinach naszego Pana Jezusa Chrystusa całą społeczność szkolną oraz emerytowanych nauczycieli
i pracowników szkoły zaprosili młodzi artyści z klas Va i VIb należący
do kółka teatralnego. Wraz z panią Aldoną Pokrywczyńską przygotowali
oni barwne, rozkołysane polskimi kolędami Jasełka.
Warto kultywować nasze piękne, polskie tradycje, by nie zapomnieć,
że każdego roku 25 grudnia radośnie obchodzimy urodziny Pana Jezusa,
że nie jest to Gwiazdka, ani zimowe święta, że nie są to nawet choinkowe święta, to Boże Narodzenie. A nie byłoby Bożego Narodzenia bez Bożego narodzenia…
Na koniec naszego wigilijnego spotkania serdeczne życzenia świąteczne
i noworoczne złożyła wszystkim pani dyrektor Anna Marciniak. A kiedy uczniowie bezpiecznie wrócili do domów, obecni i byli pracownicy szkoły zasiedli do wigilijnego stołu. Było dzielenie się opłatkiem, serdeczne życzenia i wspólne kolędowanie.

 

Lekcja koleżeńska klasy 2 i 6a

16 grudnia odbyła się koleżeńska lekcja matematyki. Kolejny raz uczniowie klasy 2 i 6a spotkali się wspólnie przed świętami, aby przygotować świąteczno- matematyczne ozdoby. Uczniowie klasy 2 poznali modele brył, ich własności, rodzaje, składali bryły z siatek, podawali przykłady z życia codziennego. Natomiast uczniowie klasy 6a mieli okazję powtórzenia
i utrwalenia wiedzy dotyczącej geometrii przestrzennej. Każdy uczeń własnoręcznie wykonał choinkę z siatki ostrosłupa oraz prezent z siatki sześcianu.

Zajęcia świetlicowe

Świetlica w naszej szkole to miejsce gdzie pielęgnujemy spotkania towarzyskie tylko i wyłącznie w „realu”. Gry planszowe (m.in warcaby, chińczyk, szachy), klocki różnego rodzaju ( Maple, Lego) pomagają
w nawiązywaniu prawdziwych więzi i przyjaźni, uczą zdrowej rywalizacji
i współdziałania w grupie.
Wspólnie dbamy o atmosferę i wystrój naszej świetlicy. Razem tworzymy ozdoby świąteczne.
Niestraszne nam nawet najtrudniejsze zadania domowe, starsze koleżanki
i koledzy służą pomocą. Przecież oni już się tego uczyli…
A kiedy dopada nas zmęczenie, zawsze jeszcze pozostają dobre na relaks, ulubione przez wszystkich bajki.

Agnieszka Nowaczyk i Anna Białasik

Wigilia po polsku

7 grudnia 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej
w Szczańcu wzięli udział w „Wigilii po polsku”.
To wspaniałe przedsięwzięcie, przygotowane już po raz piąty z myślą
o seniorach – osobach samotnych i opuszczonych z terenu naszej gminy, zorganizowane zostało z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z sołectwami oraz Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu całej gminy.
Uczniowie naszej szkoły uświetnili uroczystość, wystawiając na scenie Jasełka, które wyreżyserowała pani Aldona Pokrywczyńska. Młodzi aktorzy życzyli wszystkim pokoju serca, daru miłości oraz tego, by mogli w ten cichy wieczór wziąć opłatek biały, serdecznie go przełamać z kimś bliskim, kochanym. Życzyli, by przy żywicznym zapachu strojnej choinki upłynęły piękne chwile polskiej Wigilii, ze wspólnie śpiewaną kolędą, upragnionym gościem przy stole, w kochającym rodzinnym kole.
Występ został nagrodzony gromkimi brawami.