Europejski Dzień Języków

26 września to Europejski Dzień Języków Obcych. W naszej szkole obchody tego dnia zorganizowali nauczyciele lingwiści, a w realizacji przedsięwzięcia brali udział uczniowie klas szóstych, siódmej i ósmej,
a także ich wychowawcy i rodzice. Każda z wymienionych klas wylosowała jedno europejskie państwo, a następnie miała przygotować na jego temat gazetkę oraz stoisko z typowymi dla wylosowanego kraju potrawami.
W piątek, 27 września, odbyła się prezentacja gazetek i stoisk oraz degustacja przygotowanych specjałów. Wszystkie klasy doskonale poradziły sobie z tym zadaniem. Jedzenie okazało się wyśmienite. Uczniowie mieli okazję spróbować kuchni odmiennej od rodzimej,
a ponadto nauczyli się czegoś nowego o Portugalii, Rosji,
Finlandii oraz Norwegii.
Dziękujemy uczniom i rodzicom za zaangażowanie oraz wychowawcom
za koordynację działań.

Marta Kaczmarek i Sylwia de Roover

NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY

Dnia 20 września 2019 roku w ramach akcji „Sprzątanie Świata”,
nasza szkoła zorganizowała ekologiczny marsz pod hasłem
„NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY”,
który był efektem wspólnych działań nauczycieli, uczniów i rodziców.
Wielu mieszkańców Szczańca z zainteresowaniem przyglądało się naszemu radosnemu korowodowi.

Akcja Sprzątania Świata 2019 „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”

Od 20 do 22 września 2019 roku w całej Polsce trwa Akcja Sprzątania Świata, w którą (jak co roku) aktywnie włączyli się uczniowie
i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu.

Niestety świat wokół nas jest zaśmiecony. W skali kraju Lasy Państwowe wydają rocznie nawet 25 milionów złotych na sprzątanie i wywóz śmieci pozostawionych w lesie przez ludzi. Łączna objętość śmieci zbieranych
w lasach jest równa 114 tys. m3, co w przybliżeniu odpowiada objętości Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Taka ilość odpadków wypełniłaby ponad tysiąc wagonów kolejowych. Dlatego tak ważne jest, by ludzie uświadomili sobie, że lepiej nie śmiecić, niż potem to sprzątać.
I to od dzieci i młodzieży zależy, czy kiedyś nie obudzimy się
na śmietnisku… Musimy zacząć zmieniać świat wokół siebie,
a najlepiej, gdy zaczniemy od siebie.

Dlatego tegoroczne hasło akcji Sprzątania Świata brzmi: „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”.

Po krótkim apelu, podczas którego pani dyrektor Anna Marciniak przypomniała ideę Akcji Sprzątania Świata i po prezentacji transparentów
i emblematów, uczniowie wraz z nauczycielami udali się na ekologiczny marsz ulicami Szczańca. Barwny korowód przeszedł w stronę dwóch stawków, przy których znajduje się ścieżka edukacyjna dotycząca pszczelarstwa. Na miejscu chętni zapoznali się z udostępnionymi tam materiałami na temat pszczół i ich hodowli. Życie tych małych pożytecznych owadów leży nam na sercu, ponieważ od wiosny tego roku jesteśmy szkołą przyjazną pszczołom.

Naszą akcją zainteresowali się liczni mieszkańcy Szczańca, którzy
z życzliwością i aprobatą odnieśli się do podjętych przez nas działań.
Mamy nadzieję, że przyniosą one pożądane efekty, zwłaszcza,
że końcowy efekt w postaci barwnego korowodu był możliwy dzięki współpracy nauczycieli, uczniów oraz wielu rodziców, którzy wraz
z dziećmi wymyślali hasła, a później wykonywali transparenty
i emblematy.

Nie śmiećmy, byśmy mogli żyć w pięknym świecie!

Radość z czytania

Głośne czytanie jest jednym ze sposobów zdobywania wiedzy. Rozwija między innymi pamięć, wyobraźnię, poczucie humoru, bogaci słownictwo, uczy myślenia, kształtuje mowę oraz umiejętność rozumienia poleceń. Przekonali się o tym uczniowie klasy 2, którzy 19.09.2019r., do wspólnego „czytania na dywanie” zaprosili rodziców. Razem z rodzicami, dzieci głośno czytały kolejne rozdziały z książki „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”. Wszyscy z uwagą śledzili akcję książki i chętnie przyjmowali rolę lektora. Ponadto uczniowie aktywnie brali udział we wspólnych zabawach , w wymyślaniu dalszych przygód Doktora Dolittle. Podsumowaniem  lekcji było wspólne rysowanie ilustracji  do wybranej przygody głównego bohatera książki.
Głośne czytanie dało dzieciom wiele radości i pozytywnych emocji. Musimy je niedługo powtórzyć.

 

„Przerwany marsz…” 2 września 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu

2 września 2019 roku uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
w Szkole Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu miała wyjątkowy charakter. Wzięli w niej udział przedstawiciele pokolenia Dzieci Wojny, włączając się tym samym w obchody 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz w akcję „Przerwany marsz…” zainicjowanej przez Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 8.00 Mszą świętą, którą odprawił
ks. Stanisław Kwiatkowski. Następnie uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście zgromadzili się na boisku szkolnym, by wziąć udział w apelu.
O godzinie 9.00 poczet sztandarowy wkroczył na plac i uroczyście odśpiewano nasz hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”.
Dyrektor szkoły, Anna Marciniak, powitała wszystkich zgromadzonych,
w sposób szczególny podkreślając obecność zacnych gości.
W swoim przemówieniu pani dyrektor zwróciła uwagę na ważne,
ale jednocześnie bolesne dla każdego Polaka wydarzenia, które miały miejsce w 1939 roku. Mówiąc o kampanii wrześniowej i bohaterskiej obronie Ojczyzny, przypomniała zdanie: „Westerplatte broni się nadal”, które, przekazywane z ust do ust, dodawało wiary i budowało morale polskich żołnierzy. W tym momencie wystąpiła przed zgromadzonymi Marianna Nowacka, która z ogromnym przejęciem wyrecytował wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”. Następnie pani dyrektor zwróciła się do przybyłych na uroczystość Dzieci Wojny, które dramat tamtych lat pamiętają do dziś. Podziękowała za uświetnienie uroczystości i wyraziła nadzieję na dalsze spotkania, dzięki którym młodzież pozna historię lat wojennych
i powojennych. W imieniu społeczności szkolnej uczniowie klasy III wręczyli zacnym gościom kwiaty, jako symbol szacunku dla całego pokolenia, na którym koszmar wojny wyrył niezatarte piętno. Następnie delegacja starszych uczniów złożyła kwiaty pod pomnikiem poległych
na frontach II wojny światowej.
W imieniu Dzieci Wojny przemówiła wieloletnia dyrektor szkoły,
pani Maria Zegar, która podziękowała za zaproszenie, wyraziła radość
i dumę z tego, że dzieci i młodzież mogą uczyć się w szkole, której patronką jest wielka patriotka Emilia Sczaniecka. Pani Zegar zaakcentowała,
że słowa BÓG, HONOR, OJCZYZNA widniejące na sztandarze, to wartości
i zadania, które są najważniejsze w całym procesie wychowawczym szkoły. Życzyła uczniom najlepszych ocen, a nauczycielom satysfakcji z pracy,
którą na co dzień wykonują.
W drugiej części swojego wystąpienia dyrektor szkoły, Anna Marciniak, przedstawiła kierunki polityki oświatowej państwa. Powitała uczniów, którzy po raz pierwszy przekroczyli progi szkoły oraz przedstawiła kadrę pedagogiczną. Otwierając nowy rok szkolny, życzyła uczniom
i nauczycielom, by rozwijali swój potencjał. Rodzicom przekazała,
aby odkrywali bogactwo swoich możliwości, wszystkim życzyła, by porażki przekuwali w cenne doświadczenie, a z sukcesów czerpali radość i energię do kolejnych działań.
Po zakończeniu apelu uczniowie udali się do klas na spotkanie
z wychowawcami, a przybyli na uroczystość goście przeszli do sali pamięci im. Rodu Sczanieckich, gdzie przy filiżance kawy spędzili miłe chwile, wspominając czas swojej nauki w szkole.