„Przerwany marsz…” 2 września 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu

2 września 2019 roku uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
w Szkole Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu miała wyjątkowy charakter. Wzięli w niej udział przedstawiciele pokolenia Dzieci Wojny, włączając się tym samym w obchody 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz w akcję „Przerwany marsz…” zainicjowanej przez Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 8.00 Mszą świętą, którą odprawił
ks. Stanisław Kwiatkowski. Następnie uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście zgromadzili się na boisku szkolnym, by wziąć udział w apelu.
O godzinie 9.00 poczet sztandarowy wkroczył na plac i uroczyście odśpiewano nasz hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”.
Dyrektor szkoły, Anna Marciniak, powitała wszystkich zgromadzonych,
w sposób szczególny podkreślając obecność zacnych gości.
W swoim przemówieniu pani dyrektor zwróciła uwagę na ważne,
ale jednocześnie bolesne dla każdego Polaka wydarzenia, które miały miejsce w 1939 roku. Mówiąc o kampanii wrześniowej i bohaterskiej obronie Ojczyzny, przypomniała zdanie: „Westerplatte broni się nadal”, które, przekazywane z ust do ust, dodawało wiary i budowało morale polskich żołnierzy. W tym momencie wystąpiła przed zgromadzonymi Marianna Nowacka, która z ogromnym przejęciem wyrecytował wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”. Następnie pani dyrektor zwróciła się do przybyłych na uroczystość Dzieci Wojny, które dramat tamtych lat pamiętają do dziś. Podziękowała za uświetnienie uroczystości i wyraziła nadzieję na dalsze spotkania, dzięki którym młodzież pozna historię lat wojennych
i powojennych. W imieniu społeczności szkolnej uczniowie klasy III wręczyli zacnym gościom kwiaty, jako symbol szacunku dla całego pokolenia, na którym koszmar wojny wyrył niezatarte piętno. Następnie delegacja starszych uczniów złożyła kwiaty pod pomnikiem poległych
na frontach II wojny światowej.
W imieniu Dzieci Wojny przemówiła wieloletnia dyrektor szkoły,
pani Maria Zegar, która podziękowała za zaproszenie, wyraziła radość
i dumę z tego, że dzieci i młodzież mogą uczyć się w szkole, której patronką jest wielka patriotka Emilia Sczaniecka. Pani Zegar zaakcentowała,
że słowa BÓG, HONOR, OJCZYZNA widniejące na sztandarze, to wartości
i zadania, które są najważniejsze w całym procesie wychowawczym szkoły. Życzyła uczniom najlepszych ocen, a nauczycielom satysfakcji z pracy,
którą na co dzień wykonują.
W drugiej części swojego wystąpienia dyrektor szkoły, Anna Marciniak, przedstawiła kierunki polityki oświatowej państwa. Powitała uczniów, którzy po raz pierwszy przekroczyli progi szkoły oraz przedstawiła kadrę pedagogiczną. Otwierając nowy rok szkolny, życzyła uczniom
i nauczycielom, by rozwijali swój potencjał. Rodzicom przekazała,
aby odkrywali bogactwo swoich możliwości, wszystkim życzyła, by porażki przekuwali w cenne doświadczenie, a z sukcesów czerpali radość i energię do kolejnych działań.
Po zakończeniu apelu uczniowie udali się do klas na spotkanie
z wychowawcami, a przybyli na uroczystość goście przeszli do sali pamięci im. Rodu Sczanieckich, gdzie przy filiżance kawy spędzili miłe chwile, wspominając czas swojej nauki w szkole.