Akcja Sprzątania Świata 2019 „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”

Od 20 do 22 września 2019 roku w całej Polsce trwa Akcja Sprzątania Świata, w którą (jak co roku) aktywnie włączyli się uczniowie
i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu.

Niestety świat wokół nas jest zaśmiecony. W skali kraju Lasy Państwowe wydają rocznie nawet 25 milionów złotych na sprzątanie i wywóz śmieci pozostawionych w lesie przez ludzi. Łączna objętość śmieci zbieranych
w lasach jest równa 114 tys. m3, co w przybliżeniu odpowiada objętości Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Taka ilość odpadków wypełniłaby ponad tysiąc wagonów kolejowych. Dlatego tak ważne jest, by ludzie uświadomili sobie, że lepiej nie śmiecić, niż potem to sprzątać.
I to od dzieci i młodzieży zależy, czy kiedyś nie obudzimy się
na śmietnisku… Musimy zacząć zmieniać świat wokół siebie,
a najlepiej, gdy zaczniemy od siebie.

Dlatego tegoroczne hasło akcji Sprzątania Świata brzmi: „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”.

Po krótkim apelu, podczas którego pani dyrektor Anna Marciniak przypomniała ideę Akcji Sprzątania Świata i po prezentacji transparentów
i emblematów, uczniowie wraz z nauczycielami udali się na ekologiczny marsz ulicami Szczańca. Barwny korowód przeszedł w stronę dwóch stawków, przy których znajduje się ścieżka edukacyjna dotycząca pszczelarstwa. Na miejscu chętni zapoznali się z udostępnionymi tam materiałami na temat pszczół i ich hodowli. Życie tych małych pożytecznych owadów leży nam na sercu, ponieważ od wiosny tego roku jesteśmy szkołą przyjazną pszczołom.

Naszą akcją zainteresowali się liczni mieszkańcy Szczańca, którzy
z życzliwością i aprobatą odnieśli się do podjętych przez nas działań.
Mamy nadzieję, że przyniosą one pożądane efekty, zwłaszcza,
że końcowy efekt w postaci barwnego korowodu był możliwy dzięki współpracy nauczycieli, uczniów oraz wielu rodziców, którzy wraz
z dziećmi wymyślali hasła, a później wykonywali transparenty
i emblematy.

Nie śmiećmy, byśmy mogli żyć w pięknym świecie!