Przerwy z pedagogiem

Do pedagoga za karę?! NIE! Na każdej przerwie międzylekcyjnej
uczniowie naszej szkoły mogą spędzać czas w gabinecie dobrze się bawiąc, rozmawiając a niekiedy po prostu milcząc i rozmyślając o kolejnej lekcji                                                                                                                                    klasa Va