Dyrektor oraz nauczyciele
Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu
zachęcają i zapraszają
do wzięcia udziału w Akcji „Przerwany marsz…”– 2 września 2019 r.

Akcja „Przerwany marsz…” ma polegać na symbolicznym dokończeniu
2 września 2019 roku, przerwanego przez fakt wybuchu II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży.
To wtedy życie Dzieci Wojny zostało trwale napiętnowane nieopuszczającym strachem, zatrzymanymi w pamięci obrazami okrutnej śmierci najbliższych.
Planowana na pierwszy dzień szkoły akcja będzie okazją do tego,
aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie przywitać nowy rok szkolny. Niech to będzie również wyraz szacunku i wdzięczności dla żywego pomnika historii. Przekroczenie progów szkoły przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończy ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację.
Zachęcamy, aby 2 września 2019 r. wspólnie z babciami, dziadkami,
a także osobami samotnymi, które mieszkają w naszym regionie i wywodzą się z pokolenia Dzieci Wojny uczestniczyć w inauguracji roku szkolnego 2019/2020. W ten sposób w całej Polsce stworzymy możliwość międzypokoleniowego dialogu, który będzie cennym doświadczeniem
dla uczniów.
Zapraszamy 2 września 2019 roku na Inaugurację roku szkolnego 2019/2020, która rozpocznie się Mszą świętą o godzinie 8.00.
Następnie o godzinie 9.00 odbędzie się Apel, którego punktem kulminacyjnym będzie wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” towarzyszącego Polakom od wielu lat.