Biegi przełajowe

Dnia 22.10.2012r na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Świebodzinie odbyły się Powiatowe Biegi Przełajowe. Uczestnicy startowali w czterech kategoriach. Szkoła podstawowa – dziewczęta bieg na dystansie 800m, chłopcy – 1000m oraz Gimnazjum – dziewczęta na dystansie 1500m i chłopcy – 2000m.
Naszą szkołę reprezentowało 12 uczniów tj.
SZKOŁA PODSTAWOWA:
1. Tomczak Katarzyna kl. V
2. Sochacka Weronika kl. V
3. Wodka Aleksandra kl. V
4. Mielęgowski Filip kl. IV
5. Jerzynek Maciej kl. VI
6. Waligóra Kamil kl. VI
GIMNAZJUM:
1.Hynek Sandra kl. IIb
2.Tadych Dawid kl. Ib
3.Bursztyn Mateusz kl. IIa
4.Makowski Dawid kl. IIIa
5.Mikołajczyk Adam kl. IIIb
6.Krym Roman kl. IIIb
Awans do FINAŁÓW WOJEWÓDZKICH uzyskali:
ALEKSANDRA WODKA, ROMAN KRYM I KAMIL WALIGÓRA.
GRATULUJEMY !!!
(mcz)

Dzień Papieski

Osoba Jana Pawła II bardzo mocno wpisała się w historię życia każdego Polaka. Przez wiele lat towarzyszył on nam, uwrażliwiając każdego na wartości kształtujące nasze człowieczeństwo. Dlatego w niektórych momentach naszego życia, jego osoba powraca do nas i jest nam szczególnie bliska. Takim jest na pewno dzień 16 października, kiedy to wspominamy wybór ks. Karola Kard. Wojtyły na Papieża. Od tego wydarzenia minęły już 34 lata, a dla nas jest to wciąż doskonała okazja, aby przypomnieć sobie osobę Jana Pawła II.
Tak więc 19 października 2012 r. kilkunastu uczniów z klas 3B i 2A gimnazjum oraz 5 klasy szkoły podstawowej wraz z katechetami przygotowało krótki apel poświęcony bł. Janowi Pawłowi II. Przedstawienie było w formie programu TVP 1 pt. „Między ziemią a niebem”, w którym prezenterzy przeprowadzili wywiady z kilkoma osobami. Osoby te podzieliły się wspomnieniami z wyjątkowych, osobistych spotkań z papieżem Janem Pawłem II. Natomiast grupa dzieci przeczytała listy, które zostały napisane do bł. Jana Pawła II po jego śmierci.
W apelu wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum wraz z nauczycielami.
(ddm)

 

Dzień Edukacji Narodowej

      Uroczystość przyjęcia klas pierwszych w poczet gimnazjalistów w połączeniu z obchodami Dnia Edukacji Narodowej na stałe wpisała się w kalendarz imprez Zespołu Szkół w Szczańcu.  12 października uczniowie klas pierwszych w otoczeniu starszych kolegów, grona nauczycielskiego, dyrekcji szkoły i zaproszonych gości złożyli uroczystą przysięgę ślubowania. „Przyrzekamy, że nie zawiedziemy nadziei w nas pokładanych”  – obiecywali pierwszoklasiści słowami wypowiedzianymi przez przewodniczących klas, którzy  akty przysięgi  złożyli na ręce dyrektora szkoły.  Pan Jan Greczycho  uroczyście potwierdził przyjęcie najmłodszych uczniów gimnazjum do społeczności uczniowskiej. Młodzież z klas drugich przywitała młodszych kolegów symbolicznymi upominkami.
Tego dnia święto obchodzili również wszyscy pracownicy oświaty. Uczniowie klas III gimnazjum wraz z Samorządem Uczniowskim uświetnili tę uroczystość  przedstawieniem kabaretowym pt. „Terroryści”. Były również życzenia, wspomnienia  różnorodnych metod nauczania oraz wiersze.
     „Wdzięczni uczniowie w pas się kłaniają,  
      Wyrazy hołdu dla Was składają!” 
–  recytowała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Wiktoria Wolska.
W czasie przedstawienia śmiech rozbrzmiewał po całej sali, a zebrana publiczność nagrodziła młodych aktorów gromkimi brawami.
(ansza)

 

 

 

Zawody lekkoatletyczne

5 października 2012r. czternastoosobowa reprezentacja Szkoły Podstawowej w Szczańcu  brała udział w zawodach lekkoatletycznych w Smardzewie. Uczniowie biegali na dystansie: 700m – dziewczęta, 1000m – chłopcy. Wszyscy dzielnie walczyli.  Do najbardziej wyróżniających się zawodników należą:  Kamil Waligóra – I miejsce w kategorii chłopców,  Filip Mielęgowski –  III miejsce w kategorii chłopców oraz  Aleksandra Wodka, która wywalczyła I miejsce w kategorii dziewcząt.   (jm)

Wybory Samorządu Uczniowskiego

Dnia 02 października 2012r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Każda z klas wytypowała swojego kandydata i zorganizowała mu kampanię wyborczą. Były plakaty, ulotki, ciasteczka, balony i inne gadżety. Do głosowania uprawnionych było 290 osób (wszyscy uczniowie i nauczyciele). Oddano 262 głosy. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: Sylwia Derda – 39, Zuzanna Kaliszak – 6, Aleksandra Kamińska – 37, Paulina Mikoś – 39, Iwona Palczak – 30, Adam Pawłowski – 19, Sandra Stacewicz – 14, Weronika Węgrowska – 29, Wiktoria Wolska – 49.
W wyniku głosowania wyłoniony został samorząd w składzie:
Przewodnicząca – Wiktoria Wolska,
Zastępca przewodniczacej – Sylwia Derda,
Członkowie – Paulina Mikoś, Aleksandra Kamińska, Iwona Palczak, Weronika Węgrowska.
Gratulujemy!
(amar)