IV Międzynarodowej edycji VIII Ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do akcji czytelniczej
IV Międzynarodowej edycji VIII Ogólnopolskiej akcji
„Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”

Akcja odbyła się 31 października 2023 roku o godzinie 10.10.

W akcji wzięła udział cała społeczność szkoły.

Wydarzenie to poprzedziło wypożyczenie książek z biblioteki szkolnej. Niektóre dzieci w tym dniu przyniosły do szkoły swoje ulubione książki.

Uczniowie przygotowali w swoich klasach, a także w bibliotece szkolnej kąciki czytelnicze.

Celem akcji była promocja czytelnictwa oraz integracja społeczności szkolnej.

#przerwana czytanie

Ślubowanie oraz pasowanie na uczniów szkoły

Tradycją naszej szkoły jest, że w październiku najmłodsi uczniowie przeżywają swoją pierwszą, ważną uroczystość szkolną, jaką jest złożenie ślubowania oraz pasowanie na ucznia pierwszej klasy. To podniosłe wydarzenie miało miejsce 27 października 2023 r. Przez wiele dni pierwszoklasiści pod okiem swojej wychowawczyni pani Jolanty Karcz przygotowywali się do tej ważnej chwili. Tego dnia wszyscy odświętnie ubrani i nieco przejęci zgromadzili się w auli szkolnej. Towarzyszyli
im licznie zgromadzeni rodzice, zaproszeni goście, dyrektor szkoły
oraz koleżanki i koledzy z klasy drugiej i trzeciej wraz ze swoimi wychowawczyniami. Dużą pomoc okazali uczniowie klasy siódmej,
którzy pełnili rolę prowadzących oraz zadbali o oprawę techniczną uroczystości. Podczas występu uczniowie pierwszej klasy zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, wykazali się wiedzą na temat prawidłowego funkcjonowania w klasie i w szkole, znajomością przepisów
o ruchu drogowym, a także zdali egzamin ze znajomości naszej ojczyzny
i życiorysu patronki szkoły Emilii Sczanieckiej. Nasi bohaterowie pięknie zaprezentowali się na swojej pierwszej, ale jakże ważnej uroczystości.
Po zakończeniu części artystycznej nastąpił podniosły moment ślubowania na sztandar szkoły. Następnie dyrektor szkoły pan Jacek Melnyk dokonał aktu pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej
w Szczańcu, wychowawczyni wręczyła każdemu dziecku pamiątkowe dyplomy, a rodzice podarowali swoim pociechom imienne medale upamiętniające to wydarzenie. Pan dyrektor złożył nowo przyjętym
do grona braci uczniowskiej oraz ich rodzicom najlepsze życzenia,
wyraził swą radość i zapewnienie o otoczeniu dzieci jak najlepszą opieką
ze strony pracowników szkoły oraz wręczył pierwszakom w prezencie bidony z wizerunkiem patronki. Następnie głos zabrał wójt gminy Szczaniec pan Krzysztof Neryng, który dołączył do życzeń i obdarzył naszych milusińskich słodkim upominkiem, a na ręce wychowawczyni złożył bukiet kwiatów. Na koniec do swoich podopiecznych i ich rodziców zwróciła się wychowawczyni Jolanta Karcz. Po pamiątkowych fotografiach uczniowie pierwszej klasy wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi udali się na słodki poczęstunek, który został przygotowany przez rodziców pierwszoklasistów. Mamy nadzieję, że ten dzień dostarczył wszystkim wiele radości
i na długo pozostanie w naszej pamięci.

 

Europejski Dzień Języków Obcych 2023

W piątek obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień
Języków Obcych 2023.
Klasy 6, 7 i 8 przygotowały gazetki na temat wylosowanych krajów.
Klasa 6 wylosowała Litwę, klasa 7 Walię, a klasa 8 Brazylię.

Uczniowie wraz z rodzicami przyrządzili potrawy wywodzące się
z tych krajów. Degustacja nie miała końca. Następnie delegacje uczniów
z poszczególnych klas wzięły udział w quizie zawierającym informacje
z gazetek.

Komisja zadecydowała, że wszystkie 3 klasy są zwycięzcami.

W nagrodę każdy uczeń otrzyma od wychowawcy bon na nieprzygotowanie do lekcji z języka obcego. Dziękuję wszystkim uczestnikom, uczniom, rodzicom, nauczycielom za udział i zaangażowanie.

Sylwia de Roover

Wybory 2023r. do Młodzieżowej Rady Gminy Szczaniec- Okręg Szczaniec.

20 października 2023r. w naszej szkole odbyły się trzecie Wybory
na Radnego Młodzieżowej Rady Gminy Szczaniec- okręg Szczaniec.
O głosy wyborców walczyli kandydaci:
* Filipowicz Michalina, kl. 6
* Szczuka Nikola, kl. 6
* Lubik Emilia, kl. 7
* Mielęgowska Klaudia, kl. 7
* Sadowska Zofia, kl. 7
* Sokołowski Maciej, kl. 7

Kandydaci otrzymali poparcie kolegów i koleżanek, przygotowali plakaty
z hasłami wyborczymi, prowadzili swoje kampanie wyborcze.

Komisja wyborcza w składzie: Julia Górka, Michał Rychlik
oraz  Pani Aleksandra Wijatowska, przeprowadziła wybory,
podliczyła głosy i  ogłosiła, że Radnymi na kadencję 2023- 2025 zostały:

 Filipowicz Michalina, Lubik Emilia, Mielęgowska Klaudia.

Gratulujemy i życzymy POWODZENIA !!!