„Przerwa na Czytanie 2023r.”

IV Międzynarodowa edycja VIII Ogólnopolskiej akcji
bicia rekordu w czytaniu na przerwie
„Przerwa na Czytanie” 31 października 2023 r. 
godzina : 10.10