Dzień Edukacji Narodowej

13 października w murach naszej szkoły odchodziliśmy 250. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. Tego dnia gościliśmy Skarbnik Gminy Szczaniec panią Elżbietę Baranowską oraz przewodniczącą Rady Rodziców panią Marzenę Pauluβen. Program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy V pod kierunkiem Anny Szymańskiej rozpoczął się od przypomnienia wydarzeń historycznych związanych z zatwierdzeniem Komisji Edukacji Narodowej. Uczniowie złożyli również życzenia – „W związku
z dzisiejszym świętem życzymy społeczności nauczycielskiej satysfakcji z pracy zawodowej oraz uznania i szacunku wychowanków. Wszystkim, którzy związani są z oświatą życzymy wytrwałości, sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.”
Następnie prowadzący uroczystość – Olimpia Kryś i Bartosz Ambroży zaprosili zebranych na przedstawienie kabaretowe pt. „Długa przerwa”. W rolę młodych aktorów wcielili się: Bartek Ambroży, Kasia Hansel, Radek Jadrych, Hania Kantek, Wojtek Kardzis, Karolina Karwacka, Zosia Kłosiak, Magda Kondratowicz, Olimpia Kryś, Zuzia Małecka, Marysia Obara, Lena Osińska, Olga Śliwa, Julka Turlejska i Amelka Twardowska. W następnej części uroczystości głos zabrał dyrektor szkoły pan Jacek Melnyk, który w swym przemówieniu przypomniał wszystkim, jak ważną rolę w życiu młodego człowieka odgrywa szkoła
oraz złożył życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły. Na zakończenie uroczystości przewodnicząca Rady Rodziców pani Marzena Paulu
βen w imieniu rodziców uczniów naszej szkoły złożyła życzenia i kwiaty na ręce pana dyrektora.
„Wszyscy nasi kochani nauczyciele
dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele
Za naukę, za trud jaki jest wkładany
przeogromny bukiet życzeń dziś składamy.
Życzenia szczere, prawdziwe
z uczniowskich serc płynące.
Jak świeże kwiaty pachnące,
kwitnące na naszej polskiej łące.”