Informacja GIS

UWAGA! Rodzice!

Przekazujemy Państwu wytyczne przeciwepidemiczne przygotowane
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy
z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Zapewnią one uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół oraz placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą
w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Szczegółowe procedury, które będą obowiązywały w naszej szkole
od 1 września 2020r., zostaną wysłane na konta rodziców i uczniów
przez dziennik elektroniczny Librus.

Szczegóły w załączeniu:

Wytyczne GIS