ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

To był wyjątkowy rok szkolny. Niestandardowo przebiegały także uroczystości zakończenia nauki oraz wręczenia świadectw.
Zgodnie z komunikatem MEN zakończenie roku szkolnego 2019/2020
było zaplanowane na 26 czerwca 2020 r. Ze względu na obowiązujący
na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia,
szkoły nie mogły zorganizować tradycyjnych, uroczystych akademii
dla całej społeczności szkolnej. Świadectwa były wydawane uczniom indywidualnie lub w małych grupach, w ustalonych przez daną placówkę terminach.
W Szkole Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu zakończenie
roku szkolnego przebiegało wg wytycznych MEN, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
26 czerwca br. o godzinie 9.00 młodzież z klasy VIII wraz z rodzicami zgromadziła się w świetlicy szkolnej. Każdy z uczniów, a także rodzice
i zaproszeni nauczyciele i pracownicy szkoły zajęli wyznaczone miejsca. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Anna Marciniak, która w swoim przemówieniu zwróciła się do uczniów, dziękując im za zaangażowanie
w życie szkoły i godne jej reprezentowanie w środowisku lokalnym. Gratulowała młodzieży wyników i życzyła sukcesów na dalszych etapach edukacji. Następnie zwróciła się do nauczycieli i pracowników szkoły, dziękując za zaangażowanie w pracę w czasie zdalnego nauczania,
za profesjonalizm i wielkie serce. Słowa uznania i wyrazy szacunku popłynęły także w stronę Rodziców, którzy w niełatwym czasie zdali egzamin z empatii i cierpliwości, wykazali się szeroką wiedzą
i umiejętnościami. Pani dyrektor podziękowała także instytucjom wspomagającym szkołę, a przede wszystkim organowi prowadzącemu
z wójtem Gminy Szczaniec, panem Krzysztofem Neryngiem na czele.
Swoje przemówienie pani dyrektor zakończyła życzeniami udanych
i bezpiecznych wakacji.
Po przemówieniu nadszedł czas na rozdanie świadectw. Jako pierwsi wystąpili uczniowie, którzy zasłużyli na wyróżnienie. Świadectwo
z czerwonym paskiem oraz stypendium wójta Gminy Szczaniec w tym roku otrzymali: Aurelia Chłopowiec, Sara Sokołowska oraz Szymon Mielęgowski. Rodzice wymienionych uczniów odebrali z rąk pani dyrektor listy gratulacyjne z życzeniami dalszych sukcesów dla nich oraz ich dzieci.
Następnie pani dyrektor oraz wychowawczyni klasy VIII wręczyły świadectwa ukończenia szkoły wszystkim absolwentom.
Po tej uroczystej chwili głos zabrała wychowawczyni klasy, pani Anna Świątek, która wspominała razem przeżyte chwile i podziękowała uczniom za dwa lata ich wspólnej drogi. Życzyła wychowankom, aby rozwijali swoje talenty i spełniali marzenia, by zawsze walczyli do końca i nie tracili wiary w siebie. Słowa podziękowań skierowała również do rodziców, którzy zawsze mieli dobre słowo i wyciągali pomocną dłoń, dzięki którym wspólnie udało się przeżyć ten trudny czas.
Ciepłe słowa w stronę kadry pedagogicznej na czele z panią dyrektor
oraz wychowawczynią skierował pan Daniel Sokołowski – przewodniczący Rady Rodziców, a jednocześnie ojciec jednej z absolwentek. Pan Sokołowski podkreślił jak ważna jest współpraca wszystkich osób odpowiedzialnych
za wychowanie młodego człowieka. Ósmoklasistom życzył, aby nie mieli kompleksów z powodu pochodzenia z małej miejscowości, by śmiało szli przez życie, wykorzystując swoje umiejętności i zdobytą w szkole wiedzę.
Uroczystość zakończyła się występem młodzieży. Było przemówienie, kwiaty oraz piosenka pożegnalna. Absolwenci i ich rodzice udali się
do swoich domów, a nauczyciele do wyznaczonych gabinetów,
by tam według ustalonego porządku wręczyć świadectwa i nagrody
uczniom pozostałych klas.
Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu przebiegło sprawnie i przede wszystkim bezpiecznie.