Szczanieccy wolontariusze

Szczanieccy wolontariusze w akcji
– razem pomagamy niedożywionym dzieciom

Kolejny raz  uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Szczańcu  otworzyli swoje młode serca na potrzebujących w ramach Programu Podziel się Posiłkiem i w dniach 28-29 września 2012 r wzięli udział w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności  w świebodzińskich marketach. Wolontariusze  ubrani w firmowe koszulki Banku Żywności  ochoczo przystąpili do pracy. Chętnych do „dzielenia się posiłkiem” było  wielu. Do  oznakowanych plakatami  koszy wkładali różne  produkty żywnościowe m.in.: mąkę, cukier, ryż, olej, mleko  dżemy, konserwy itp. Odnosili się z życzliwością do wolontariuszy. Niektórzy  docenili ciężką pracę gimnazjalistów częstując ich pączkami czy owcami. Wolontariuszami okazali się nie tylko uczniowie  gimnazjum w Szczańcu, ale także ich rodzice , którzy dowieźli  młodzież do świebodzińskich marketów. Łącznie zebrali 820 kg produktów spożywczych , które trafią do  najbardziej potrzebujących dzieci z naszego powiatu. Zbiórka mogła odbyć się dzięki opiece  i patronatowi Stowarzyszenia Nasza Wieś Tradycja Przyszłość  oraz pedagogowi szkolnemu Zespołu Szkół w Szczańcu Pani Krystynie Piątek.  (KP)

Nowy Dworek 2012

BIWAK PROFILAKTYCZNO- INTEGRACYJNY
KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM
Nowy Dworek  2012

Każdego roku jeszcze we wrześniu uczniowie klas pierwszych gimnazjum spotykają się  w Nowym Dworku nad Jeziorem Niesłysz po to, aby pobyć trochę ze sobą razem i lepiej się poznać. Inicjatorem biwaku jest  Pani pedagog Krystyna Piątek przy współudziale finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Czytaj dalej Nowy Dworek 2012